Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,9% ogółu), śląskie (11,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,6% ogółu).

mazowieckie51 25815,9%
śląskie38 19611,8%
wielkopolskie34 07010,6%
małopolskie30 9509,6%
łódzkie25 2287,8%
pomorskie24 9217,7%
dolnośląskie22 3106,9%
kujawsko-pomorskie15 3684,8%
zachodniopomorskie14 9544,6%
podkarpackie13 8994,3%
lubelskie11 7033,6%
świętokrzyskie9 0852,8%
warmińsko-mazurskie8 5812,7%
opolskie7 7392,4%
lubuskie7 2742,3%
podlaskie7 1052,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
łódzkie
pomorskie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
podkarpackie
lubelskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
lubuskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (15,4% ogółu), mazowieckie (14,7% ogółu) oraz wielkopolskie (11,7% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 3 666 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

śląskie56315,4%
mazowieckie53814,7%
wielkopolskie42911,7%
dolnośląskie3258,9%
małopolskie2436,6%
kujawsko-pomorskie2436,6%
łódzkie2386,5%
pomorskie2256,1%
podkarpackie1684,6%
zachodniopomorskie1263,4%
lubuskie1103,0%
warmińsko-mazurskie1082,9%
opolskie1032,8%
świętokrzyskie962,6%
lubelskie962,6%
podlaskie551,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.