Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • produkcję szkła i wyrobów ze szkła (np. szkła płaskiego, szkła gospodarczego, włókna szklanego, szkła technicznego),
  • produkcję wyrobów ceramicznych, ceramiki budowlanej i płytek ceramicznych,
  • produkcję cementu oraz gipsu (jako surowców i wyrobów finalnych),
  • produkcję wyrobów ze skał i kamienia naturalnego.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 18 225 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,3% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200918 365
31 marca 201018 744
30 czerwca 201019 581
30 września 201019 744
31 grudnia 201018 713
31 marca 201118 923
30 czerwca 201119 114
30 września 201118 956
31 grudnia 201117 658
31 marca 201217 644
30 czerwca 201218 449
30 września 201218 489
31 grudnia 201217 204
31 marca 201317 302
30 czerwca 201318 271
30 września 201318 341
31 grudnia 201317 095
31 marca 201417 320
30 czerwca 201418 225
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,0% ogółu), dolnośląskie (12,4% ogółu) oraz śląskie (10,3% ogółu).

mazowieckie2 56014,0%
dolnośląskie2 26712,4%
śląskie1 88010,3%
małopolskie1 6919,3%
wielkopolskie1 5018,2%
łódzkie1 2496,9%
podkarpackie1 0325,7%
pomorskie8844,9%
lubelskie8474,6%
świętokrzyskie8324,6%
kujawsko-pomorskie8264,5%
zachodniopomorskie6773,7%
opolskie5643,1%
podlaskie5012,7%
warmińsko-mazurskie4612,5%
lubuskie4532,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (74,1% podmiotów), spółki cywilne (11,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza13 50874,1%
spółki cywilne2 13911,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 05611,3%
spółki jawne2771,5%
spółki akcyjne1340,7%
spółki komandytowe610,3%
spółdzielnie310,2%
spółki komandytowo-akcyjne130,1%
przedsiębiorstwa państwowe30,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych16 88092,6%
własność prywatna krajowa pozostała6303,5%
własność zagraniczna3111,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1260,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1080,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej690,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej570,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej150,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej80,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,0%
pozostałe140,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (89,9% podmiotów) i od 10 do 49 (8,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych16 38989,9%
od 10 do 49 zatrudnionych1 4498,0%
od 50 do 249 zatrudnionych2961,6%
powyżej 250 zatrudnionych910,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 8 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (7,6 mld zł), produkcja szkła i wyrobów ze szkła (7,5 mld zł) oraz produkcja cementu, wapna i gipsu (5,6 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23)35 651 255 876,0320 652 124 091,2529 624 861 254,592 436 078 443,536,811,88,242,1
Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6)8 117 021 854,524 587 393 646,517 609 622 223,54224 469 835,432,84,93,043,5
Produkcja szkła i wyrobów ze szkła (PKD 23.1)9 180 048 256,514 968 853 775,847 466 055 871,60545 176 771,035,911,07,345,9
Produkcja cementu, wapna i gipsu (PKD 23.5)7 944 656 068,644 593 876 274,915 607 516 607,201 098 034 802,8613,823,919,642,2
Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych (PKD 23.3)4 762 861 075,503 131 209 421,323 141 925 983,03190 491 589,014,06,16,134,3
Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.9)1 822 529 913,67859 847 901,162 365 202 855,31-5 672 053,34-0,3-0,7-0,252,8
Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki (PKD 23.4)2 502 934 674,731 870 827 873,412 258 240 988,97398 489 461,3915,921,317,725,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 251 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa GÓRAŻDŻE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA (1,3 mld zł), GÓRAŻDŻE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA (1,1 mld zł) oraz CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (992,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa GÓRAŻDŻE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA1 498 028 000,00789 480 000,001 262 758 000,31284 292 000,0019,036,022,547,3
GÓRAŻDŻE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA1 330 373 000,00792 808 000,341 051 519 000,00286 228 000,0021,536,127,240,4
CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 023 808 200,00-17 484 300,00992 716 800,00-30 252 699,81-3,0173,0-3,1100,0
LAFARGE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA2 076 948 000,361 303 618 000,00957 201 000,00366 725 000,0017,728,138,337,2
NGK CERAMICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ931 255 200,00858 107 400,00904 368 900,39338 448 900,0036,339,437,47,9
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ723 432 500,26500 423 800,00791 969 700,0075 914 600,0010,515,29,630,8
GRUPA OŻARÓW SPÓŁKA AKCYJNA1 596 496 991,521 086 883 839,66773 663 753,07271 056 380,4517,024,935,031,9
PILKINGTON AUTOMOTIVE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)482 552 310,00325 614 356,35649 113 008,0039 157 620,008,112,06,032,5
SAINT-GOBAIN SEKURIT HANGLAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ533 466 700,00364 456 000,28615 412 100,0068 739 800,0012,918,911,231,7
CERAMIKA PARADYŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ659 324 526,85314 968 061,86534 262 656,5959 639 994,429,118,911,252,2
POLSKI ASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ265 306 175,4554 666 405,29532 980 352,514 698 390,281,88,60,979,4
DYCKERHOFF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ540 419 838,18442 417 663,72519 768 312,6278 173 941,4914,517,715,018,1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS BETONOWYCH "BOSTA-BETON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ287 095 000,0053 789 000,00493 819 000,34-40 314 000,00-14,0-75,0-8,281,3
WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ886 209 000,00542 216 700,00466 743 300,0015 624 700,251,82,93,438,8
SAINT-GOBAIN GLASS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 463 498 600,41972 868 400,00466 361 000,0037 078 100,002,53,88,033,5
SANITEC KOŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ436 031 400,00179 713 600,00456 884 800,0031 314 600,187,217,46,958,8
OPOCZNO I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ553 628 000,00338 719 000,31452 970 000,005 044 000,000,91,51,138,8
POLBRUK SPÓŁKA AKCYJNA449 075 673,96393 884 163,46399 578 925,1541 148 601,809,210,510,312,3
CEMENTOWNIA "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA471 947 302,52332 101 383,24397 283 013,6416 018 450,683,44,84,029,6
PRESS GLASS SPÓŁKA AKCYJNA371 005 963,94148 645 170,65382 540 444,8741 438 384,6211,227,910,859,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.