Podsumowanie

Rynkometr.pl to baza wiedzy o polskiej gospodarce i tworzących ją przedsiębiorcach, a także największy ogólnodostępny ranking finansowy polskich firm w internecie. Agregujemy informacje pochodzące z różnych źródeł i prezentujemy je w czytelnej formie dla każdej z 1 650 podgrup branżowych według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 i dla całej gospodarki.

W aktualnej wersji serwisu udostępniamy użytkownikom kwartalne dane statystyczne (począwszy od 31 grudnia 2009 r.) z prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz wybrane informacje z opublikowanych w Monitorze Polskim "B" sprawozdań finansowych 12 297 największych podmiotów, przypisanych do poszczególnych grup branżowych na podstawie zadeklarowanego w rejestrze REGON kodu przeważającej działalności (według PKD 2007).

Jesteś tutaj pierwszy raz? Zajrzyj na stronę o serwisie, aby dowiedzieć się, jakie informacje znajdziesz w naszych zasobach.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 643 117 aktywnych podmiotów, o 1,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 532 219
31 marca 20103 549 868
30 czerwca 20103 606 715
30 września 20103 635 191
31 grudnia 20103 646 694
31 marca 20113 639 537
30 czerwca 20113 612 096
30 września 20113 587 976
31 grudnia 20113 545 838
31 marca 20123 517 033
30 czerwca 20123 545 493
30 września 20123 548 075
31 grudnia 20123 551 193
31 marca 20133 543 865
30 czerwca 20133 585 681
30 września 20133 605 688
31 grudnia 20133 590 428
31 marca 20143 602 121
30 czerwca 20143 643 117
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,9% ogółu), śląskie (11,3% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie652 53517,9%
śląskie410 12011,3%
wielkopolskie358 8859,9%
małopolskie316 3548,7%
dolnośląskie308 2208,5%
pomorskie240 8986,6%
łódzkie212 2265,8%
zachodniopomorskie193 7855,3%
kujawsko-pomorskie172 0404,7%
lubelskie151 1484,1%
podkarpackie144 3484,0%
warmińsko-mazurskie109 9223,0%
świętokrzyskie98 0292,7%
lubuskie96 6882,7%
opolskie89 7962,5%
podlaskie88 1232,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 59 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (71,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 602 72371,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością276 3547,6%
spółki cywilne273 4357,5%
wspólnoty mieszkaniowe154 3694,2%
stowarzyszenia100 2022,8%
spółki jawne32 0040,9%
związki zawodowe19 4660,5%
fundacje17 2890,5%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne14 5430,4%
kościół katolicki14 3360,4%
pozostałe138 3963,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 28 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (84,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (7,3% podmiotów) oraz własność samorządowa (1,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 083 82184,6%
własność prywatna krajowa pozostała267 4267,3%
własność samorządowa69 5731,9%
własność zagraniczna60 0701,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych59 1761,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej39 6721,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych18 7610,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej11 1370,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10 9010,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6 8510,2%
pozostałe15 7290,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,3% podmiotów) i od 10 do 49 (3,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 470 24695,3%
od 10 do 49 zatrudnionych139 9163,8%
od 50 do 249 zatrudnionych28 5990,8%
powyżej 250 zatrudnionych4 3560,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z całej gospodarki, a także z 5 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 19 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to przetwórstwo przemysłowe (679,7 mld zł), handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (557,2 mld zł) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (162,3 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wszystkie podmioty2 031 515 438 303,511 058 767 492 059,641 960 035 155 379,5598 414 839 443,814,89,35,047,9
Przetwórstwo przemysłowe (PKD C)518 068 465 620,74262 135 451 886,12679 676 810 870,0429 567 593 854,265,711,34,449,4
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (PKD G)226 437 862 046,7391 402 234 443,60557 223 543 633,6313 221 590 901,135,814,52,459,6
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD D)270 122 519 175,39181 255 185 674,62162 309 688 913,8015 467 122 516,095,78,59,532,9
Budownictwo (PKD F)111 491 267 496,7838 977 316 019,2791 944 787 675,395 149 580 916,454,613,25,665,0
Informacja i komunikacja (PKD J)115 255 443 353,0360 135 178 443,5373 461 484 053,578 034 382 274,447,013,410,947,8
Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)87 012 738 426,3139 594 077 108,4568 975 858 325,681 305 828 451,151,53,31,954,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 12 297 największych podmiotów pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (83,5 mld zł), POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (62,2 mld zł) oraz NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA (57,2 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA51 149 792 000,3824 239 953 000,0083 547 432 000,002 455 467 000,004,810,12,952,6
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA39 894 058 000,4619 539 049 000,0062 215 581 000,002 357 127 000,005,912,13,851,0
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA8 393 936 861,581 806 351 077,3857 183 628 908,23-1 739 696 078,70-20,7-96,3-3,078,5
Grupa Kapitałowa POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA34 316 239 000,3123 519 470 000,0021 281 161 000,002 457 184 000,007,210,511,631,5
Grupa Kapitałowa PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA51 473 939 000,0037 682 773 000,4320 476 465 000,003 627 087 000,007,19,617,726,8
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA25 550 931 000,0018 663 713 000,0020 415 476 000,291 702 121 000,006,79,18,327,0
JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA6 149 800 761,421 422 957 480,0020 217 012 200,00657 850 772,0010,746,23,376,9
Grupa Kapitałowa GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA17 736 029 000,007 513 477 000,0019 680 533 000,35678 609 000,003,89,03,557,6
GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA14 686 730 000,005 945 053 000,0018 124 675 000,34464 954 000,003,27,82,659,5
Grupa Kapitałowa KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA21 177 323 000,0014 650 673 000,0017 292 590 000,354 714 863 000,0022,332,227,330,8
FIAT AUTO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA6 649 907 676,362 409 196 835,6416 406 001 107,38-81 653 778,90-1,2-3,4-0,563,8
KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA19 829 296 000,0014 456 477 000,0015 945 032 000,294 568 589 000,0023,031,628,727,1
LOTOS PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 067 564 000,00362 216 000,0014 322 130 000,0063 800 000,173,117,60,582,5
Grupa Kapitałowa ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA16 748 570 000,0012 287 950 000,0013 425 447 000,30213 706 000,001,31,71,626,6
ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA16 140 420 000,1811 900 587 000,0013 187 898 000,00241 901 000,001,52,01,826,3
PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA7 348 046 295,304 971 388 491,4612 914 844 088,08190 334 257,532,63,81,532,3
Grupa Kapitałowa PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA26 849 665 602,5313 649 599 710,6411 836 409 889,712 178 721 507,568,116,018,449,2
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA32 002 907 058,5528 519 569 847,7511 663 346 286,232 920 423 465,459,110,225,010,9
Grupa Kapitałowa TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA23 430 284 000,0014 704 825 000,0011 108 492 000,00991 383 000,334,26,78,937,2
Grupa Kapitałowa POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA33 116 445 990,416 925 836 194,2310 706 474 791,8645 171 570,580,10,70,479,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.