Formy własności

Ogółem (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 28 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (84,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (7,3% podmiotów) oraz własność samorządowa (1,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 083 82184,6%
własność prywatna krajowa pozostała267 4267,3%
własność samorządowa69 5731,9%
własność zagraniczna60 0701,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych59 1761,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej39 6721,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych18 7610,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej11 1370,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10 9010,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6 8510,2%
pozostałe15 7290,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w gospodarce może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność samorządowa
własność zagraniczna
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 23 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (27,5% największych podmiotów), własność zagraniczna (22,2% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (16,1% największych podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 38227,5%
własność zagraniczna2 73622,2%
własność prywatna krajowa pozostała1 97916,1%
własność samorządowa9617,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej5344,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej5194,2%
własność państwowych osób prawnych4763,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych4163,4%
własność skarbu państwa3222,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2432,0%
pozostałe5094,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w gospodarce.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów w 2010 r. to własność zagraniczna (21,5% sumy kapitałów własnych), własność prywatna krajowa pozostała (19,6% sumy kapitałów własnych) oraz własność skarbu państwa (10,2% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna221 282 285 519,33 zł21,5%
własność prywatna krajowa pozostała202 318 167 921,48 zł19,6%
własność skarbu państwa104 627 280 897,04 zł10,2%
własność państwowych osób prawnych85 655 883 692,62 zł8,3%
własność krajowych osób fizycznych74 972 912 647,45 zł7,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej56 953 660 738,55 zł5,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50 717 003 396,18 zł4,9%
własność samorządowa47 584 727 299,28 zł4,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej39 595 698 332,69 zł3,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych35 932 763 837,06 zł3,5%
pozostałe111 023 009 448 zł10,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.