Podsumowanie

Sekcja ta obejmuje:

  • działalność profesjonalną, naukową i techniczną wymagającą wiedzy specjalistycznej.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 339 388 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009296 171
31 marca 2010299 460
30 czerwca 2010304 491
30 września 2010308 597
31 grudnia 2010312 750
31 marca 2011313 420
30 czerwca 2011311 124
30 września 2011311 890
31 grudnia 2011311 680
31 marca 2012311 653
30 czerwca 2012314 426
30 września 2012316 620
31 grudnia 2012318 817
31 marca 2013319 918
30 czerwca 2013323 802
30 września 2013329 142
31 grudnia 2013332 188
31 marca 2014334 828
30 czerwca 2014339 388
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (25,0% ogółu), śląskie (10,5% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie84 99125,0%
śląskie35 64810,5%
wielkopolskie33 7459,9%
małopolskie29 4298,7%
dolnośląskie28 6778,4%
pomorskie21 9666,5%
łódzkie17 7275,2%
zachodniopomorskie15 0974,4%
kujawsko-pomorskie13 0983,9%
lubelskie11 6533,4%
podkarpackie11 6163,4%
warmińsko-mazurskie7 9242,3%
opolskie7 1782,1%
podlaskie7 1122,1%
świętokrzyskie6 9462,0%
lubuskie6 5811,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 27 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (80,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza272 03980,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością32 8899,7%
spółki cywilne24 4547,2%
spółki komandytowe2 1600,6%
spółki jawne1 8480,5%
spółki komandytowo-akcyjne1 1030,3%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne1 0300,3%
spółki partnerskie9990,3%
przedstawicielstwa zagraniczne9060,3%
spółki akcyjne8870,3%
pozostałe1 0730,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 24 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych317 70993,6%
własność prywatna krajowa pozostała9 4802,8%
własność zagraniczna6 2161,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 5650,5%
własność samorządowa1 1870,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1 0700,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9860,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6230,2%
własność państwowych osób prawnych1960,1%
własność skarbu państwa1300,0%
pozostałe2260,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,1% podmiotów) i od 10 do 49 (1,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych332 98398,1%
od 10 do 49 zatrudnionych5 5781,6%
od 50 do 249 zatrudnionych6820,2%
powyżej 250 zatrudnionych1450,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 5 największych (pod względem sumy przychodów netto) spośród 7 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (14,6 mld zł), reklama, badanie rynku i opinii publicznej (11,6 mld zł) oraz badania naukowe i prace rozwojowe (6,3 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)97 502 980 059,7654 189 826 955,2043 125 493 569,964 879 438 271,675,09,011,344,4
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)71 125 544 032,2542 422 884 252,2014 564 500 559,123 363 601 067,714,77,923,140,4
Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)5 845 125 984,032 659 947 171,4111 551 027 616,96368 734 903,056,313,93,254,5
Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72)10 663 657 574,685 034 252 723,686 269 176 761,20187 805 859,391,83,73,052,8
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)6 936 872 894,662 714 968 969,356 129 049 688,28458 403 036,866,616,97,560,9
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69)2 544 901 835,641 152 904 924,084 093 369 343,75459 284 493,8218,139,811,254,7
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74)379 024 038,50201 824 114,48487 353 400,6541 094 810,8410,820,48,446,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 642 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA (10,7 mld zł), Grupa Kapitałowa SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA (3,9 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3,7 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA33 116 445 990,416 925 836 194,2310 706 474 791,8645 171 570,580,10,70,479,1
Grupa Kapitałowa SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA3 517 437 000,002 131 513 000,003 860 697 000,39476 856 000,0013,622,412,439,4
Grupa Kapitałowa MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 357 027 671,83153 405 213,613 658 810 647,26118 156 653,758,777,03,288,7
Grupa Kapitałowa PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ4 754 962 000,371 831 446 000,002 740 311 000,00218 559 000,004,611,98,061,5
Grupa Kapitałowa ELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA9 157 931 000,353 008 777 000,002 510 535 000,00235 551 000,002,67,89,467,2
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA1 079 251 000,00246 260 000,002 339 441 000,2639 969 000,003,716,21,777,2
Grupa Kapitałowa ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA1 910 769 000,33667 943 000,002 287 731 000,0028 817 000,001,54,31,365,0
Grupa Kapitałowa CELSA POLSKA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 352 646 000,00707 630 000,232 261 196 000,00-154 679 000,00-4,6-21,9-6,878,9
Grupa Kapitałowa AMREST HOLDINGS SE1 368 959 000,00746 030 000,002 011 448 000,2039 996 000,002,95,42,045,5
ISD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ390 120 000,00-8 201 999,881 896 907 000,00-9 642 000,00-2,5117,6-0,5100,0
Grupa Kapitałowa EMPERIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA1 916 069 000,00878 929 000,001 782 059 000,000,000,00,00,054,1
Grupa Kapitałowa KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE2 987 226 943,121 337 373 997,781 112 273 083,3639 248 652,491,32,93,555,2
Grupa Kapitałowa TDJ SPÓŁKA AKCYJNA1 730 443 000,00630 631 000,00985 134 000,0052 832 000,203,18,45,463,6
SUDZUCKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 583 995 468,53805 665 938,10959 949 019,94194 960 567,5712,324,220,349,1
POLSAT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ155 586 259,7558 016 127,22931 010 823,1752 190 134,0133,590,05,662,7
PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ2 768 225 000,321 189 607 000,00909 953 000,00165 387 000,006,013,918,257,0
ŻYWIEC SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ300 674 000,0037 625 000,23825 359 000,0013 999 000,004,737,21,787,5
Grupa Kapitałowa YOUNG & RUBICAM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ226 033 133,3839 940 740,83788 477 747,5312 571 054,295,631,51,682,3
CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE1 079 106 388,48603 869 371,23759 316 383,92-9 797 361,66-0,9-1,6-1,344,0
STARCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ117 750 267,095 789 330,52748 064 132,745 739 330,524,999,10,895,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.