Podsumowanie

Dział ten obejmuje następujące badania naukowe i prace rozwojowe:

  • badania podstawowe - badania obejmujące działalność badawczą, eksperymentalną lub teoretyczną podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i faktach, nieukierunkowaną na bezpośrednie zastosowanie w praktyce,
  • badania stosowane - badania obejmujące działalność badawczą podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowaną na zastosowanie w praktyce,
  • prace rozwojowe - prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, systemów lub metod.

Dział ten nie obejmuje:

  • badania rynku, sklasyfikowanego w 73.20.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 200 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 7,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 175
31 marca 20102 234
30 czerwca 20102 303
30 września 20102 374
31 grudnia 20102 442
31 marca 20112 447
30 czerwca 20112 512
30 września 20112 564
31 grudnia 20112 601
31 marca 20122 671
30 czerwca 20122 768
30 września 20122 841
31 grudnia 20122 884
31 marca 20132 904
30 czerwca 20132 978
30 września 20133 059
31 grudnia 20133 121
31 marca 20143 123
30 czerwca 20143 200
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (32,6% ogółu), małopolskie (11,5% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie1 04232,6%
małopolskie36811,5%
wielkopolskie3189,9%
śląskie2738,5%
dolnośląskie2598,1%
pomorskie2026,3%
łódzkie1464,6%
lubelskie1183,7%
kujawsko-pomorskie1053,3%
zachodniopomorskie1023,2%
podkarpackie662,1%
warmińsko-mazurskie541,7%
opolskie451,4%
świętokrzyskie391,2%
lubuskie351,1%
podlaskie280,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (54,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (30,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (3,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 74354,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością98630,8%
spółki cywilne1143,6%
instytuty badawcze1043,3%
państwowe jednostki organizacyjne882,8%
spółki akcyjne441,4%
spółki jawne321,0%
spółki komandytowe290,9%
fundacje160,5%
stowarzyszenia120,4%
pozostałe321,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (77,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (6,5% podmiotów) oraz własność państwowych osób prawnych (4,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 46677,1%
własność prywatna krajowa pozostała2096,5%
własność państwowych osób prawnych1484,6%
własność zagraniczna1143,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych732,3%
własność skarbu państwa611,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej421,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej371,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej200,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej140,4%
pozostałe160,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (89,5% podmiotów) i od 10 do 49 (4,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 86589,5%
od 10 do 49 zatrudnionych1414,4%
od 50 do 249 zatrudnionych1374,3%
powyżej 250 zatrudnionych571,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (6,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72)10 663 657 574,685 034 252 723,686 269 176 761,20187 805 859,391,83,73,052,8
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1)10 557 139 585,155 008 791 672,276 131 380 378,11187 537 111,701,83,73,152,6
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.2)106 517 989,5325 461 051,41137 796 383,09268 747,690,31,10,276,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 142 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE (759,3 mln zł), WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY (319,8 mln zł) oraz INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO (199,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE1 079 106 388,48603 869 371,23759 316 383,92-9 797 361,66-0,9-1,6-1,344,0
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY462 151 679,37284 371 175,66319 801 220,0411 492 232,282,54,03,638,5
INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO170 883 197,7361 337 162,94199 881 437,563 653 170,262,16,01,864,1
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY207 027 814,2385 078 811,43190 399 591,823 305 026,911,63,91,758,9
INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII173 795 513,2254 229 709,76178 160 731,625 966 265,893,411,03,468,8
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY150 857 792,4094 347 573,23152 330 466,966 252 060,284,16,64,137,5
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH161 550 079,53106 867 152,59125 642 265,472 589 797,861,62,42,133,9
INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU178 324 825,18132 571 393,07120 965 827,4617 977 952,2510,113,614,925,7
INSTYTUT LOTNICTWA202 644 296,6065 468 039,38108 822 948,987 679 077,313,811,77,167,7
BUMAR ELEKTRONIKA SPÓŁKA AKCYJNA203 147 333,96137 003 565,49108 222 855,47878 712,800,40,60,832,6
INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC161 382 799,0828 352 046,46107 722 765,4649 994,910,00,20,182,4
INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII128 141 287,2510 528 497,98105 778 240,95-1 833 653,20-1,4-17,4-1,791,8
INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK402 678 424,8162 341 117,12102 218 658,848 011 217,702,012,97,884,5
INSTYTUT MATKI I DZIECKA54 386 075,9817 666 952,39100 678 366,924 629 612,088,526,24,667,5
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA131 414 805,3666 284 811,4097 434 569,317 025 561,135,410,67,249,6
NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA113 934 533,3865 587 244,8292 766 646,433 084 199,692,74,73,342,4
INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ POLATOM103 308 907,3470 474 062,8488 430 852,4412 778 421,6512,418,114,531,8
INSTYTUT ENERGETYKI132 273 117,3054 793 000,5684 855 793,742 026 380,971,53,72,458,6
ZEP-INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ49 075 582,6211 063 310,9279 049 843,87949 410,031,98,61,277,5
INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK121 425 290,178 510 238,7975 805 678,35-78 327,01-0,1-0,9-0,193,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.