Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 701 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009525
31 marca 2010538
30 czerwca 2010568
30 września 2010588
31 grudnia 2010606
31 marca 2011591
30 czerwca 2011605
30 września 2011623
31 grudnia 2011621
31 marca 2012633
30 czerwca 2012650
30 września 2012673
31 grudnia 2012674
31 marca 2013666
30 czerwca 2013683
30 września 2013702
31 grudnia 2013695
31 marca 2014685
30 czerwca 2014701
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (32,5% ogółu), wielkopolskie (11,3% ogółu) oraz małopolskie (9,4% ogółu).

mazowieckie22832,5%
wielkopolskie7911,3%
małopolskie669,4%
dolnośląskie618,7%
śląskie456,4%
pomorskie395,6%
łódzkie385,4%
zachodniopomorskie294,1%
kujawsko-pomorskie273,9%
lubelskie253,6%
podkarpackie182,6%
opolskie152,1%
świętokrzyskie111,6%
warmińsko-mazurskie91,3%
lubuskie60,9%
podlaskie50,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (75,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (3,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza52975,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością8712,4%
spółki cywilne263,7%
państwowe jednostki organizacyjne192,7%
instytuty badawcze81,1%
fundacje71,0%
spółki jawne60,9%
stowarzyszenia50,7%
spółki akcyjne40,6%
spółki komandytowe40,6%
pozostałe60,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (88,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,4% podmiotów) oraz własność państwowych osób prawnych (3,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych61788,0%
własność prywatna krajowa pozostała314,4%
własność państwowych osób prawnych253,6%
własność zagraniczna81,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych81,1%
własność skarbu państwa50,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,4%
własność samorządowa20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych66094,2%
od 10 do 49 zatrudnionych253,6%
od 50 do 249 zatrudnionych162,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.2)106 517 989,5325 461 051,41137 796 383,09268 747,690,31,10,276,1
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20)106 517 989,5325 461 051,41137 796 383,09268 747,690,31,10,276,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 3 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ZEP-INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (79,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ZEP-INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ49 075 582,6211 063 310,9279 049 843,87949 410,031,98,61,277,5
INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY39 462 896,238 120 365,7141 486 818,04-908 072,49-2,3-11,2-2,279,4
INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK17 979 511,516 277 375,0817 259 721,18227 410,151,33,61,365,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.