Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 499 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 8,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 650
31 marca 20101 696
30 czerwca 20101 735
30 września 20101 786
31 grudnia 20101 836
31 marca 20111 856
30 czerwca 20111 907
30 września 20111 941
31 grudnia 20111 980
31 marca 20122 038
30 czerwca 20122 118
30 września 20122 168
31 grudnia 20122 210
31 marca 20132 238
30 czerwca 20132 295
30 września 20132 357
31 grudnia 20132 426
31 marca 20142 438
30 czerwca 20142 499
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (32,6% ogółu), małopolskie (12,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

mazowieckie81432,6%
małopolskie30212,1%
wielkopolskie2399,6%
śląskie2289,1%
dolnośląskie1987,9%
pomorskie1636,5%
łódzkie1084,3%
lubelskie933,7%
kujawsko-pomorskie783,1%
zachodniopomorskie732,9%
podkarpackie481,9%
warmińsko-mazurskie451,8%
opolskie301,2%
lubuskie291,2%
świętokrzyskie281,1%
podlaskie230,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (48,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (36,0% podmiotów) oraz instytuty badawcze (3,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 21448,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością89936,0%
instytuty badawcze963,8%
spółki cywilne883,5%
państwowe jednostki organizacyjne692,8%
spółki akcyjne401,6%
spółki jawne261,0%
spółki komandytowe251,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych90,4%
fundacje90,4%
pozostałe241,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (74,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (7,1% podmiotów) oraz własność państwowych osób prawnych (4,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 84974,0%
własność prywatna krajowa pozostała1787,1%
własność państwowych osób prawnych1234,9%
własność zagraniczna1064,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych652,6%
własność skarbu państwa562,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej391,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej371,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej190,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej130,5%
pozostałe140,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (88,2% podmiotów) i od 50 do 249 (4,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 20588,2%
od 50 do 249 zatrudnionych1214,8%
od 10 do 49 zatrudnionych1164,6%
powyżej 250 zatrudnionych572,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (6,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1)10 557 139 585,155 008 791 672,276 131 380 378,11187 537 111,701,83,73,152,6
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19)10 397 690 102,564 922 209 047,176 054 302 911,26186 010 333,221,83,83,152,7
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11)159 449 482,5986 582 625,1077 077 466,851 526 778,481,01,82,045,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 139 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE (759,3 mln zł), WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY (319,8 mln zł) oraz INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO (199,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE1 079 106 388,48603 869 371,23759 316 383,92-9 797 361,66-0,9-1,6-1,344,0
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCZNY462 151 679,37284 371 175,66319 801 220,0411 492 232,282,54,03,638,5
INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO170 883 197,7361 337 162,94199 881 437,563 653 170,262,16,01,864,1
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY207 027 814,2385 078 811,43190 399 591,823 305 026,911,63,91,758,9
INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII173 795 513,2254 229 709,76178 160 731,625 966 265,893,411,03,468,8
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY150 857 792,4094 347 573,23152 330 466,966 252 060,284,16,64,137,5
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH161 550 079,53106 867 152,59125 642 265,472 589 797,861,62,42,133,9
INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU178 324 825,18132 571 393,07120 965 827,4617 977 952,2510,113,614,925,7
INSTYTUT LOTNICTWA202 644 296,6065 468 039,38108 822 948,987 679 077,313,811,77,167,7
BUMAR ELEKTRONIKA SPÓŁKA AKCYJNA203 147 333,96137 003 565,49108 222 855,47878 712,800,40,60,832,6
INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC161 382 799,0828 352 046,46107 722 765,4649 994,910,00,20,182,4
INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII128 141 287,2510 528 497,98105 778 240,95-1 833 653,20-1,4-17,4-1,791,8
INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK402 678 424,8162 341 117,12102 218 658,848 011 217,702,012,97,884,5
INSTYTUT MATKI I DZIECKA54 386 075,9817 666 952,39100 678 366,924 629 612,088,526,24,667,5
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA131 414 805,3666 284 811,4097 434 569,317 025 561,135,410,67,249,6
NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA113 934 533,3865 587 244,8292 766 646,433 084 199,692,74,73,342,4
INSTYTUT ENERGII ATOMOWEJ POLATOM103 308 907,3470 474 062,8488 430 852,4412 778 421,6512,418,114,531,8
INSTYTUT ENERGETYKI132 273 117,3054 793 000,5684 855 793,742 026 380,971,53,72,458,6
INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK121 425 290,178 510 238,7975 805 678,35-78 327,01-0,1-0,9-0,193,0
QUINTILES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 877 403,0016 709 909,6272 210 415,714 278 535,0817,925,65,930,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.