Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (48,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (36,0% podmiotów) oraz instytuty badawcze (3,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 21448,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością89936,0%
instytuty badawcze963,8%
spółki cywilne883,5%
państwowe jednostki organizacyjne692,8%
spółki akcyjne401,6%
spółki jawne261,0%
spółki komandytowe251,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych90,4%
fundacje90,4%
pozostałe241,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
instytuty badawcze
spółki cywilne
państwowe jednostki organizacyjne
spółki akcyjne
spółki jawne
spółki komandytowe
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
fundacje
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to państwowe jednostki organizacyjne (79,9% największych podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,5% największych podmiotów).

państwowe jednostki organizacyjne11179,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością96,5%
spółki akcyjne85,8%
instytuty badawcze42,9%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.