Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (32,6% ogółu), małopolskie (12,1% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

mazowieckie81432,6%
małopolskie30212,1%
wielkopolskie2399,6%
śląskie2289,1%
dolnośląskie1987,9%
pomorskie1636,5%
łódzkie1084,3%
lubelskie933,7%
kujawsko-pomorskie783,1%
zachodniopomorskie732,9%
podkarpackie481,9%
warmińsko-mazurskie451,8%
opolskie301,2%
lubuskie291,2%
świętokrzyskie281,1%
podlaskie230,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
małopolskie
wielkopolskie
śląskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
lubelskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
opolskie
lubuskie
świętokrzyskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (57,6% ogółu), śląskie (7,9% ogółu) oraz małopolskie (7,2% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 139 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie8057,6%
śląskie117,9%
małopolskie107,2%
łódzkie96,5%
wielkopolskie85,8%
dolnośląskie64,3%
lubelskie53,6%
pomorskie53,6%
warmińsko-mazurskie21,4%
zachodniopomorskie10,7%
opolskie10,7%
kujawsko-pomorskie10,7%
lubuskie00,0%
podkarpackie00,0%
świętokrzyskie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.