Podsumowanie

Dział ten nie obejmuje:

  • działalności prawniczej i rachunkowo-księgowej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 69,
  • doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, sklasyfikowanego w 70.22.Z,
  • działalności w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanej w 71.11.Z,
  • badań i analiz technicznych, sklasyfikowanych w 71.20.B,
  • badań naukowych i prac rozwojowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 72,
  • reklamy i badania rynku, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 73.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 64 623 aktywne podmioty działające w tej branży, o 2,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200967 290
31 marca 201066 451
30 czerwca 201067 025
30 września 201067 558
31 grudnia 201067 798
31 marca 201167 360
30 czerwca 201165 580
30 września 201164 626
31 grudnia 201162 827
31 marca 201261 938
30 czerwca 201262 382
30 września 201262 447
31 grudnia 201262 362
31 marca 201362 017
30 czerwca 201362 942
30 września 201363 532
31 grudnia 201363 287
31 marca 201463 564
30 czerwca 201464 623
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,9% ogółu), śląskie (11,5% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

mazowieckie12 86019,9%
śląskie7 45211,5%
wielkopolskie6 2309,6%
małopolskie5 7768,9%
dolnośląskie5 7248,9%
pomorskie4 2046,5%
łódzkie3 5915,6%
zachodniopomorskie3 0984,8%
podkarpackie2 6554,1%
kujawsko-pomorskie2 5714,0%
lubelskie2 5523,9%
opolskie1 8642,9%
podlaskie1 6902,6%
świętokrzyskie1 5342,4%
warmińsko-mazurskie1 4162,2%
lubuskie1 4062,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (89,0% podmiotów), spółki cywilne (6,2% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza57 52689,0%
spółki cywilne3 9966,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 5924,0%
spółki jawne1330,2%
przedstawicielstwa zagraniczne1330,2%
spółki komandytowe830,1%
spółki akcyjne570,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych300,0%
samorząd gospodarczy i zawodowy230,0%
spółdzielnie190,0%
pozostałe310,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,6% podmiotów), własność zagraniczna (1,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych62 40696,6%
własność zagraniczna9751,5%
własność prywatna krajowa pozostała8821,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1170,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej990,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej580,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej530,1%
własność państwowych osób prawnych80,0%
własność samorządowa50,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej50,0%
pozostałe150,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,3% podmiotów) i od 10 do 49 (0,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych64 19199,3%
od 10 do 49 zatrudnionych3790,6%
od 50 do 249 zatrudnionych470,1%
powyżej 250 zatrudnionych60,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (395,3 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74)379 024 038,50201 824 114,48487 353 400,6541 094 810,8410,820,48,446,8
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)293 104 050,13153 655 669,36395 275 499,3832 414 711,5411,121,18,247,6
Działalność fotograficzna (PKD 74.2)44 575 365,2423 874 302,6750 048 544,21847 408,521,93,61,746,4
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1)8 806 129,361 220 889,2126 815 641,27491 363,885,640,31,886,1
Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.3)32 538 493,7723 073 253,2415 213 715,797 341 326,9022,631,848,329,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 17 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to DETAL KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (157,7 mln zł), Grupa Kapitałowa BKP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (109,3 mln zł) oraz CHEP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (85,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
DETAL KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 584 687,6028 550 472,33157 675 520,126 497 061,7713,422,84,141,2
Grupa Kapitałowa BKP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 357 228,1419 981 671,36109 314 525,9311 142 401,8726,355,810,252,8
CHEP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)75 641 572,375 289 739,0085 495 321,00-10 616,00-0,0-0,2-0,093,0
EXXONMOBIL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 986 062,9827 911 523,5539 725 217,2012 438 186,9436,644,631,317,9
KIM GROUP KUCZEK I GAWEŁ SPÓŁKA JAWNA24 613 072,3810 822 316,8838 186 095,773 650 630,0814,833,79,656,0
CEWE COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 095 365,2419 327 302,6737 951 544,62781 408,522,44,02,141,6
OPOLTRANS - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 534 239,1838 827 850,6427 088 706,666 292 804,8214,816,223,28,7
MIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 806 129,791 220 889,2126 815 641,27491 363,885,640,31,886,1
INSTYTUT MORSKI W GDAŃSKU23 353 539,9310 913 539,2714 641 726,26-266 102,48-1,1-2,4-1,853,3
ORLEN PREWENCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 474 468,724 730 359,7213 738 360,452 832 175,7037,959,920,636,7
ARGOS TRANSLATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)4 726 712,833 091 662,3113 464 251,89847 939,1717,927,46,334,6
PARTNERSKI SERWIS DETALICZNY SPÓŁKA AKCYJNA8 133 881,553 771 184,4413 271 420,921 922 901,3123,651,014,553,6
BIPROZAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 480 000,144 547 000,0012 097 000,0066 000,000,61,50,660,4
WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU15 956 426,2511 332 007,763 672 433,95-303 973,62-1,9-2,7-8,329,0
BKP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 811 780,9419 981 591,221 749 463,906 493 388,2323,432,5371,228,2
REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA1 203 853,741 049 750,691 027 265,29110 941,229,210,610,812,8
PRO-EKOL ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA1 263 238,43182 095,46671 573,04-54 315,80-4,3-29,8-8,185,6
DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI SPÓŁKA AKCYJNA10 359 009,4510 274 830,3381 859,57-694 981,74-6,7-6,8-849,00,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.