Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 131 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20098 548
31 marca 20108 751
30 czerwca 20108 855
30 września 20108 998
31 grudnia 20109 146
31 marca 20119 127
30 czerwca 20119 034
30 września 20118 988
31 grudnia 20118 987
31 marca 20128 967
30 czerwca 20128 958
30 września 20128 997
31 grudnia 20129 089
31 marca 20139 020
30 czerwca 20138 954
30 września 20139 064
31 grudnia 20139 146
31 marca 20149 203
30 czerwca 20149 131
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,2% ogółu), wielkopolskie (11,7% ogółu) oraz śląskie (11,0% ogółu).

mazowieckie2 12023,2%
wielkopolskie1 06811,7%
śląskie1 00411,0%
dolnośląskie8999,8%
małopolskie7888,6%
pomorskie5135,6%
łódzkie4164,6%
zachodniopomorskie3684,0%
kujawsko-pomorskie3443,8%
podkarpackie2953,2%
lubelskie2803,1%
lubuskie2472,7%
warmińsko-mazurskie2292,5%
opolskie2062,3%
podlaskie2012,2%
świętokrzyskie1531,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (95,3% podmiotów), spółki cywilne (2,5% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza8 70495,3%
spółki cywilne2312,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1551,7%
spółki komandytowe170,2%
spółki jawne160,2%
spółdzielnie40,0%
spółki akcyjne20,0%
spółki partnerskie10,0%
fundacje10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,6% podmiotów), własność zagraniczna (1,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych8 90997,6%
własność zagraniczna1631,8%
własność prywatna krajowa pozostała300,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych120,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej90,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,6% podmiotów) i od 10 do 49 (0,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych9 09699,6%
od 10 do 49 zatrudnionych310,3%
od 50 do 249 zatrudnionych30,0%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.3)32 538 493,7723 073 253,2415 213 715,797 341 326,9022,631,848,329,1
Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30)32 538 493,7723 073 253,2415 213 715,797 341 326,9022,631,848,329,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa BKP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (109,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa BKP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 357 228,1419 981 671,36109 314 525,9311 142 401,8726,355,810,252,8
ARGOS TRANSLATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)4 726 712,833 091 662,3113 464 251,89847 939,1717,927,46,334,6
BKP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 811 780,9419 981 591,221 749 463,906 493 388,2323,432,5371,228,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.