Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,9% ogółu), śląskie (11,5% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

mazowieckie12 86019,9%
śląskie7 45211,5%
wielkopolskie6 2309,6%
małopolskie5 7768,9%
dolnośląskie5 7248,9%
pomorskie4 2046,5%
łódzkie3 5915,6%
zachodniopomorskie3 0984,8%
podkarpackie2 6554,1%
kujawsko-pomorskie2 5714,0%
lubelskie2 5523,9%
opolskie1 8642,9%
podlaskie1 6902,6%
świętokrzyskie1 5342,4%
warmińsko-mazurskie1 4162,2%
lubuskie1 4062,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
opolskie
podlaskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (41,2% ogółu), małopolskie (23,5% ogółu) oraz opolskie (11,8% ogółu).

Na mapie zaznaczono 17 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie741,2%
małopolskie423,5%
opolskie211,8%
pomorskie15,9%
dolnośląskie15,9%
wielkopolskie15,9%
lubelskie15,9%
zachodniopomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
śląskie00,0%
podlaskie00,0%
łódzkie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
podkarpackie00,0%
lubuskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.