Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (395,3 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74)379 024 038,50201 824 114,48487 353 400,6541 094 810,8410,820,48,446,8
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)293 104 050,13153 655 669,36395 275 499,3832 414 711,5411,121,18,247,6
Działalność fotograficzna (PKD 74.2)44 575 365,2423 874 302,6750 048 544,21847 408,521,93,61,746,4
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1)8 806 129,361 220 889,2126 815 641,27491 363,885,640,31,886,1
Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.3)32 538 493,7723 073 253,2415 213 715,797 341 326,9022,631,848,329,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 4 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podklasę PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (395,3 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74)379 024 038,50201 824 114,48487 353 400,6541 094 810,8410,820,48,446,8
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)293 104 050,13153 655 669,36395 275 499,3832 414 711,5411,121,18,247,6
Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)33 095 365,2419 327 302,6737 951 544,21781 408,522,44,02,141,6
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)8 806 129,361 220 889,2126 815 641,27491 363,885,640,31,886,1
Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z)32 538 493,7723 073 253,2415 213 715,797 341 326,9022,631,848,329,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.