Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem w sprawach cywilnych i karnych oraz doradztwo prawne w przypadkach sporów pracowniczych,
  • przygotowanie dokumentów prawnych w zakresie umów i porozumień zawieranych między podmiotami gospodarczymi i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm,  dokumentacją patentową i prawami autorskimi, testamentami, aktami darowizn, udzielaniem pełnomocnictw itp.,
  • działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych.
  • działalność rachunkowo-księgową, np.: sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych, ich kontrolę i potwierdzanie poprawności (działalność biegłych księgowych) oraz księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 88 941 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 6,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200967 439
31 marca 201069 641
30 czerwca 201071 085
30 września 201072 365
31 grudnia 201074 211
31 marca 201175 053
30 czerwca 201174 679
30 września 201175 854
31 grudnia 201177 502
31 marca 201278 480
30 czerwca 201279 258
30 września 201279 982
31 grudnia 201281 138
31 marca 201382 185
30 czerwca 201383 184
30 września 201385 576
31 grudnia 201387 001
31 marca 201487 944
30 czerwca 201488 941
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (24,4% ogółu), śląskie (10,5% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

mazowieckie21 70924,4%
śląskie9 38210,5%
wielkopolskie8 6989,8%
dolnośląskie7 8438,8%
małopolskie7 4068,3%
pomorskie5 7106,4%
łódzkie5 0455,7%
zachodniopomorskie4 0344,5%
kujawsko-pomorskie3 7774,2%
lubelskie3 1193,5%
podkarpackie2 9083,3%
warmińsko-mazurskie2 2102,5%
lubuskie1 8902,1%
opolskie1 8062,0%
podlaskie1 7482,0%
świętokrzyskie1 6561,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (81,1% podmiotów), spółki cywilne (8,2% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza72 09781,1%
spółki cywilne7 2958,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5 7246,4%
spółki komandytowe9871,1%
spółki partnerskie9571,1%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne9501,1%
spółki jawne5240,6%
spółki komandytowo-akcyjne1090,1%
samorząd gospodarczy i zawodowy770,1%
spółdzielnie680,1%
pozostałe1530,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,6% podmiotów) oraz własność samorządowa (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych85 58096,2%
własność prywatna krajowa pozostała1 3851,6%
własność samorządowa1 0101,1%
własność zagraniczna2840,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2710,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2080,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1030,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej820,1%
własność państwowych osób prawnych50,0%
własność skarbu państwa40,0%
pozostałe90,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,0% podmiotów) i od 10 do 49 (1,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych87 17298,0%
od 10 do 49 zatrudnionych1 6571,9%
od 50 do 249 zatrudnionych930,1%
powyżej 250 zatrudnionych190,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (3,0 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69)2 544 901 835,641 152 904 924,084 093 369 343,75459 284 493,8218,139,811,254,7
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2)1 955 760 304,26879 945 846,242 953 511 937,39245 998 876,4012,628,08,355,0
Działalność prawnicza (PKD 69.1)589 141 531,38272 959 077,841 139 857 406,36213 285 617,4236,278,118,753,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 52 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa KPMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (498,6 mln zł), Grupa Kapitałowa ARGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (490,9 mln zł) oraz PRICEWATERHOUSECOOPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (269,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa KPMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)135 185 785,8481 385 910,00498 625 968,21106 346 063,2978,7130,721,339,8
Grupa Kapitałowa ARGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ310 687 172,77190 841 289,46490 883 268,603 145 248,541,01,70,638,6
PRICEWATERHOUSECOOPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)84 690 600,0028 473 600,00269 783 500,401 510 000,001,85,30,666,4
GLOBAL E-BUSINESS OPERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)90 216 000,0033 830 000,00239 668 000,0011 104 000,0712,332,84,662,5
Grupa Kapitałowa ERNST & YOUNG AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)81 068 885,0323 016 016,10236 303 274,9817 464 106,6221,575,97,471,6
KPMG AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)40 205 561,808 994 557,26210 939 731,288 869 556,6722,198,64,277,6
PROCTER AND GAMBLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)75 560 429,2443 057 075,63187 722 557,2710 371 442,4013,724,15,543,0
ERNST & YOUNG AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)57 215 351,9122 727 404,31166 589 680,7317 516 903,8830,677,110,560,3
IBM BTO BUSINESS CONSULTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 489 786,1615 215 910,15136 314 635,759 484 856,7226,062,37,058,3
DELOITTE AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)52 401 052,7010 276 079,69120 151 030,0814 210 186,7627,1138,311,880,4
SALANS, D.OLESZCZUK KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA63 178 802,5555 241 915,67109 725 516,0614 767 628,4223,426,713,512,6
CMS CAMERON MCKENNA DARIUSZ GRESZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA41 097 132,7511 976 982,13109 314 525,5412 612 415,5830,7105,311,570,9
DELOITTE DORADZTWO PODATKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)48 188 750,4116 910 657,14106 032 254,846 930 810,3914,441,06,564,9
STATE STREET SERVICES (POLAND) LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 999 910,0030 094 580,00104 759 780,007 174 430,2610,623,86,955,7
CLIFFORD CHANCE, JANICKA, KRUŻEWSKI, NAMIOTKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA51 808 239,3614 452 960,04100 555 178,8231 862 318,1661,5220,531,772,1
ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)61 573 642,4529 997 199,3598 217 778,609 559 006,1415,531,99,751,3
INFOSYS BPO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)48 458 760,3640 687 624,9692 256 208,094 086 791,748,410,04,416,0
FIAT SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 759 242,2026 309 501,2589 716 674,2413 588 657,6728,551,715,244,9
KPMG TAX M. MICHNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA32 375 478,014 722 348,4881 749 686,2930 303 582,3993,6641,737,185,4
BRVZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ65 096 687,5849 498 661,5078 382 262,9640 062 742,3761,580,951,124,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.