Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,6% podmiotów) oraz własność samorządowa (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych85 58096,2%
własność prywatna krajowa pozostała1 3851,6%
własność samorządowa1 0101,1%
własność zagraniczna2840,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2710,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2080,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1030,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej820,1%
własność państwowych osób prawnych50,0%
własność skarbu państwa40,0%
pozostałe90,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność samorządowa
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność państwowych osób prawnych
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (32,7% największych podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (23,1% największych podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (21,2% największych podmiotów).

własność zagraniczna1732,7%
własność prywatna krajowa pozostała1223,1%
własność krajowych osób fizycznych1121,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej59,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej35,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej23,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych11,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność zagraniczna (35,1% sumy kapitałów własnych), własność krajowych osób fizycznych (26,4% sumy kapitałów własnych) oraz własność prywatna krajowa pozostała (22,4% sumy kapitałów własnych).

własność zagraniczna386 953 278,63 zł35,1%
własność krajowych osób fizycznych291 150 489,81 zł26,4%
własność prywatna krajowa pozostała246 350 180,26 zł22,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej114 956 515,57 zł10,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej25 477 961,97 zł2,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej22 253 060,90 zł2,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych13 732 952,84 zł1,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.