Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (3,0 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69)2 544 901 835,641 152 904 924,084 093 369 343,75459 284 493,8218,139,811,254,7
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2)1 955 760 304,26879 945 846,242 953 511 937,39245 998 876,4012,628,08,355,0
Działalność prawnicza (PKD 69.1)589 141 531,38272 959 077,841 139 857 406,36213 285 617,4236,278,118,753,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podklasę PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (3,0 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69)2 544 901 835,641 152 904 924,084 093 369 343,75459 284 493,8218,139,811,254,7
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)1 955 760 304,26879 945 846,242 953 511 937,39245 998 876,4012,628,08,355,0
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)589 141 531,38272 959 077,841 139 857 406,36213 285 617,4236,278,118,753,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.