Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (81,1% podmiotów), spółki cywilne (8,2% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza72 09781,1%
spółki cywilne7 2958,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5 7246,4%
spółki komandytowe9871,1%
spółki partnerskie9571,1%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne9501,1%
spółki jawne5240,6%
spółki komandytowo-akcyjne1090,1%
samorząd gospodarczy i zawodowy770,1%
spółdzielnie680,1%
pozostałe1530,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki komandytowe
spółki partnerskie
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
spółki jawne
spółki komandytowo-akcyjne
samorząd gospodarczy i zawodowy
spółdzielnie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (59,6% największych podmiotów) oraz spółki komandytowe (28,8% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3159,6%
spółki komandytowe1528,8%
spółki akcyjne47,7%
spółdzielnie11,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.