Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 7 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podgrupy branżowe o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (14,6 mld zł), reklama, badanie rynku i opinii publicznej (11,6 mld zł) oraz badania naukowe i prace rozwojowe (6,3 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)97 502 980 059,7654 189 826 955,2043 125 493 569,964 879 438 271,675,09,011,344,4
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)71 125 544 032,2542 422 884 252,2014 564 500 559,123 363 601 067,714,77,923,140,4
Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)5 845 125 984,032 659 947 171,4111 551 027 616,96368 734 903,056,313,93,254,5
Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72)10 663 657 574,685 034 252 723,686 269 176 761,20187 805 859,391,83,73,052,8
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)6 936 872 894,662 714 968 969,356 129 049 688,28458 403 036,866,616,97,560,9
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69)2 544 901 835,641 152 904 924,084 093 369 343,75459 284 493,8218,139,811,254,7
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74)379 024 038,50201 824 114,48487 353 400,6541 094 810,8410,820,48,446,8
Działalność weterynaryjna (PKD 75)7 853 700,003 044 800,0031 016 200,00514 100,006,616,91,761,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 23 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (7,1 mld zł), działalność agencji reklamowych (6,9 mld zł) oraz badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (6,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD M)97 502 980 059,7654 189 826 955,2043 125 493 569,964 879 438 271,675,09,011,344,4
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)39 274 038 078,4020 294 971 856,367 101 839 424,03681 393 897,011,73,49,648,3
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)3 738 829 321,632 054 760 850,926 859 526 428,53246 684 089,786,612,03,645,0
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)10 397 690 102,564 922 209 047,176 054 302 911,26186 010 333,221,83,83,152,7
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)30 770 567 399,0121 880 657 708,045 115 289 022,372 642 017 063,408,612,151,728,9
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)5 981 546 012,822 283 534 462,654 913 058 313,84397 318 675,036,617,48,161,8
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)1 129 743 493,46297 741 615,703 392 048 483,92119 098 203,2510,540,03,573,7
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)1 955 760 304,26879 945 846,242 953 511 937,39245 998 876,4012,628,08,355,0
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)589 141 531,38272 959 077,841 139 857 406,36213 285 617,4236,278,118,753,7
Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)492 838 569,65214 784 562,43643 641 753,0634 848 838,297,116,25,456,4
Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)423 240 014,09191 701 810,83543 932 817,5525 730 268,156,113,44,754,7
Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)201 126 931,3290 123 072,66462 284 502,4226 271 669,7913,129,25,755,2
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (PKD 73.12.C)284 182 276,9965 840 595,90431 491 763,342 179 305,280,83,30,576,8
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)293 104 050,13153 655 669,36395 275 499,3832 414 711,5411,121,18,247,6
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)360 898 257,5178 931 342,31227 584 735,49-38 063 858,97-10,6-48,2-16,778,1
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)130 345 703,1272 549 693,92178 091 703,2612 565 493,929,617,37,144,3
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z)106 517 989,5325 461 051,41137 796 383,09268 747,690,31,10,276,1
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z)159 449 482,5986 582 625,1077 077 466,851 526 778,481,01,82,045,7
Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)33 095 365,2419 327 302,6737 951 544,21781 408,522,44,02,141,6
Działalność weterynaryjna (PKD 75.00.Z)7 853 700,003 044 800,0031 016 200,00514 100,006,616,91,761,2
Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A)39 248 298,1024 948 133,4428 416 803,83505 255,391,32,01,836,4
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)8 806 129,361 220 889,2126 815 641,27491 363,885,640,31,886,1
Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z)32 538 493,7723 073 253,2415 213 715,797 341 326,9022,631,848,329,1
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)1 687 554,84994 687,807 931 112,72221 107,3013,122,22,841,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.