Podsumowanie

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności specjalistów stosunków międzyludzkich (public relations), sklasyfikowanej w 70.21.Z,
  • sprzedaży czasu lub miejsca na reklamę bezpośrednio przez właściciela tego czasu i miejsca (np. wydawcę), sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 055 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009753
31 marca 2010781
30 czerwca 2010799
30 września 2010821
31 grudnia 2010811
31 marca 2011831
30 czerwca 2011860
30 września 2011869
31 grudnia 2011873
31 marca 2012911
30 czerwca 2012923
30 września 2012931
31 grudnia 2012958
31 marca 2013970
30 czerwca 20131 016
30 września 20131 020
31 grudnia 20131 031
31 marca 20141 030
30 czerwca 20141 055
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (36,8% ogółu), wielkopolskie (9,7% ogółu) oraz małopolskie (9,6% ogółu).

mazowieckie38836,8%
wielkopolskie1029,7%
małopolskie1019,6%
śląskie979,2%
dolnośląskie868,2%
łódzkie615,8%
pomorskie494,6%
kujawsko-pomorskie292,7%
zachodniopomorskie282,7%
lubelskie262,5%
lubuskie222,1%
warmińsko-mazurskie151,4%
świętokrzyskie151,4%
podkarpackie151,4%
podlaskie131,2%
opolskie80,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (72,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (18,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza76672,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością19618,6%
spółki cywilne636,0%
spółki akcyjne90,9%
spółki komandytowe70,7%
spółki jawne70,7%
przedstawicielstwa zagraniczne50,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,1%
organizacje pracodawców10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (90,0% podmiotów), własność zagraniczna (3,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych94990,0%
własność zagraniczna353,3%
własność prywatna krajowa pozostała212,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej161,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej131,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych131,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej70,7%
własność skarbu państwa10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 02597,2%
od 10 do 49 zatrudnionych282,7%
od 50 do 249 zatrudnionych20,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (PKD 73.12.C)284 182 276,9965 840 595,90431 491 763,342 179 305,280,83,30,576,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 7 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PKT.PL POLSKIE KSIĄŻKI TELEFONICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (150,8 mln zł), GOOGLE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (94,2 mln zł) oraz NASZA KLASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (65,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PKT.PL POLSKIE KSIĄŻKI TELEFONICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ131 002 000,075 927 200,00150 761 700,00-23 964 200,00-18,3-404,3-15,995,5
GOOGLE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ51 293 995,1718 500 566,9494 205 152,685 572 552,6110,930,15,963,9
NASZA KLASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 212 477,2128 156 333,6465 940 695,1416 660 014,2230,759,225,348,1
SALES & MORE SPÓŁKA AKCYJNA18 966 176,992 764 651,7554 224 922,653 248 361,1717,1117,56,085,4
INTERNETOWY DOM MEDIOWY NET SPÓŁKA AKCYJNA10 562 545,06214 730,8030 710 112,71635 944,416,0296,22,198,0
MONEY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 143 840,678 836 812,9517 858 561,50-1 460 296,40-12,0-16,5-8,227,2
CODEMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA6 001 242,911 440 300,0817 790 619,611 486 929,2724,8103,28,476,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.