Podsumowanie

Grupa ta obejmuje:

 • pełną ofertę kampanii reklamowej (tzn. od możliwości wewnątrz firmy po zadania zlecane podwykonawcom) zawierającą:
  • strategie i planowanie mediów,
  • projektowanie reklam, ilustracji i plakatów,
  • pisanie scenariuszy do filmów reklamowych, umieszczanie ich w mediach,
  • doradztwo,
  • usługi kreatywne,
  • planowanie materiałów reklamowych (bez ich produkcji),
  • marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia,
 • działalność związaną z reprezentowaniem mediów:
  • pośrednictwo w sprzedaży miejsca i czasu na cele reklamowe w różnych mediach,
  • pośrednictwo w odsprzedaży miejsca i czasu na cele reklamowe w różnych mediach.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 36 885 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200931 232
31 marca 201031 650
30 czerwca 201032 521
30 września 201033 070
31 grudnia 201033 648
31 marca 201133 845
30 czerwca 201134 176
30 września 201134 421
31 grudnia 201134 443
31 marca 201234 427
30 czerwca 201234 698
30 września 201234 845
31 grudnia 201235 244
31 marca 201335 220
30 czerwca 201335 505
30 września 201335 856
31 grudnia 201336 145
31 marca 201436 442
30 czerwca 201436 885
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (31,3% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz wielkopolskie (10,3% ogółu).

mazowieckie11 53931,3%
śląskie3 91110,6%
wielkopolskie3 78410,3%
małopolskie3 3059,0%
dolnośląskie2 8307,7%
pomorskie1 9765,4%
łódzkie1 7754,8%
kujawsko-pomorskie1 3453,6%
zachodniopomorskie1 2263,3%
podkarpackie1 0402,8%
lubelskie9792,7%
warmińsko-mazurskie6991,9%
opolskie6281,7%
świętokrzyskie6201,7%
podlaskie6191,7%
lubuskie6091,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (73,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza27 07773,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4 55512,3%
spółki cywilne3 98310,8%
przedstawicielstwa zagraniczne5731,6%
spółki jawne2980,8%
spółki komandytowe2110,6%
spółki akcyjne950,3%
spółki komandytowo-akcyjne410,1%
spółdzielnie230,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych200,1%
pozostałe90,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych33 91992,0%
własność prywatna krajowa pozostała1 2763,5%
własność zagraniczna1 1013,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2390,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1320,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1240,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej820,2%
własność państwowych osób prawnych40,0%
własność samorządowa30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych20,0%
pozostałe30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,8% podmiotów) i od 10 do 49 (2,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych36 05997,8%
od 10 do 49 zatrudnionych7472,0%
od 50 do 249 zatrudnionych660,2%
powyżej 250 zatrudnionych130,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność agencji reklamowych (6,9 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Reklama (PKD 73.1)5 643 999 052,712 569 824 098,7511 088 743 114,54342 463 233,266,113,33,154,5
Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11)3 738 829 321,632 054 760 850,926 859 526 428,53246 684 089,786,612,03,645,0
Działalność związana z reprezentowaniem mediów (PKD 73.12)1 905 169 731,08515 063 247,834 229 216 686,0195 779 143,485,018,62,373,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 88 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to POLSAT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (931,0 mln zł), ŻYWIEC SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (825,4 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa YOUNG & RUBICAM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (788,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
POLSAT MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ155 586 259,7558 016 127,22931 010 823,1752 190 134,0133,590,05,662,7
ŻYWIEC SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ300 674 000,0037 625 000,23825 359 000,0013 999 000,004,737,21,787,5
Grupa Kapitałowa YOUNG & RUBICAM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ226 033 133,3839 940 740,83788 477 747,5312 571 054,295,631,51,682,3
STARCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ117 750 267,095 789 330,52748 064 132,745 739 330,524,999,10,895,1
MEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ186 473 828,0829 563 158,46731 877 457,9315 797 898,608,553,42,284,2
MEDIACOM-WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ194 549 838,538 475 179,61596 597 569,988 423 046,664,399,41,495,6
Grupa Kapitałowa DDB WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ159 895 500,0040 754 100,00580 455 200,0018 078 900,3311,344,43,174,5
PFIZER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)223 188 197,17183 401 491,18371 360 793,7737 753 017,6216,920,610,217,8
STARLINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 626 595,678 020 327,50308 513 212,967 927 438,1413,898,82,686,1
MPG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ101 194 577,1617 751 123,31304 901 702,409 211 370,769,151,93,082,5
COCA-COLA POLAND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ89 387 457,0049 669 573,49281 510 649,0013 964 478,0015,628,15,044,4
NOVARTIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ119 732 919,4759 330 560,44280 180 494,515 531 106,554,69,32,050,5
GSK COMMERCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ127 197 000,0078 112 000,00272 116 000,0010 394 000,178,213,33,838,6
Grupa Kapitałowa GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA291 036 350,30242 531 839,32251 569 068,3893 322 603,7132,138,537,116,7
UNIVERSAL MCCANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 854 198,457 189 545,66240 504 515,42238 900,180,43,30,187,6
MINDSHARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 317 164,717 603 469,85215 629 929,252 650 976,884,434,91,287,4
GRUPA RMF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA307 399 242,36148 849 412,57215 081 718,6525 512 398,478,317,111,951,6
ASTRAZENECA PHARMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ68 151 600,2745 014 700,00208 617 300,0013 933 200,0020,431,06,734,0
HBO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 011 000,128 882 000,00194 786 000,006 933 000,0010,878,13,686,1
SANDOZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ90 394 783,9055 556 683,11189 831 131,8211 299 004,4212,520,36,038,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.