Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • wykonywanie badań i analiz związanych z jakością żywności, włączając badanie zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju,
  • nadzór związany z produkcją żywności, włączając pasze dla zwierząt,
  • wydawanie atestów dla artykułów konsumpcyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • badań próbek zwierzęcych, sklasyfikowanych w 75.00.Z,
  • działalności związanej z testami medycznymi i dentystycznymi, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 86.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 395 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009333
31 marca 2010330
30 czerwca 2010346
30 września 2010357
31 grudnia 2010367
31 marca 2011371
30 czerwca 2011368
30 września 2011362
31 grudnia 2011360
31 marca 2012366
30 czerwca 2012374
30 września 2012372
31 grudnia 2012373
31 marca 2013377
30 czerwca 2013386
30 września 2013390
31 grudnia 2013395
31 marca 2014391
30 czerwca 2014395
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,2% ogółu), wielkopolskie (17,0% ogółu) oraz lubelskie (10,9% ogółu).

mazowieckie7619,2%
wielkopolskie6717,0%
lubelskie4310,9%
śląskie297,3%
łódzkie266,6%
warmińsko-mazurskie225,6%
małopolskie225,6%
podkarpackie215,3%
zachodniopomorskie184,6%
kujawsko-pomorskie184,6%
świętokrzyskie123,0%
dolnośląskie123,0%
pomorskie123,0%
podlaskie123,0%
lubuskie41,0%
opolskie10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (83,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza33083,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4411,1%
spółki cywilne102,5%
spółki jawne51,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,5%
spółdzielnie10,3%
stowarzyszenia10,3%
samorząd gospodarczy i zawodowy10,3%
spółki akcyjne10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych36291,6%
własność prywatna krajowa pozostała143,5%
własność zagraniczna123,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,3%
własność skarbu państwa10,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych37995,9%
od 10 do 49 zatrudnionych133,3%
od 50 do 249 zatrudnionych30,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A)39 248 298,1024 948 133,4428 416 803,83505 255,391,32,01,836,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA (18,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA22 730 222,9221 129 574,8318 473 846,491 122 360,084,95,36,17,0
INTERTEK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 518 075,183 818 558,619 942 958,40-617 104,69-3,7-16,2-6,276,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.