Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 6 711 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20095 606
31 marca 20105 844
30 czerwca 20106 040
30 września 20106 211
31 grudnia 20106 353
31 marca 20116 379
30 czerwca 20116 395
30 września 20116 356
31 grudnia 20116 369
31 marca 20126 431
30 czerwca 20126 451
30 września 20126 484
31 grudnia 20126 489
31 marca 20136 532
30 czerwca 20136 575
30 września 20136 637
31 grudnia 20136 610
31 marca 20146 667
30 czerwca 20146 711
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,5% ogółu), śląskie (13,9% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie1 03915,5%
śląskie93513,9%
wielkopolskie6659,9%
małopolskie5648,4%
dolnośląskie4997,4%
pomorskie4176,2%
łódzkie3895,8%
zachodniopomorskie3635,4%
kujawsko-pomorskie3324,9%
lubelskie3104,6%
opolskie2754,1%
warmińsko-mazurskie2203,3%
podkarpackie2173,2%
świętokrzyskie1772,6%
lubuskie1572,3%
podlaskie1522,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (75,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 07475,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością76711,4%
spółki cywilne68310,2%
spółki jawne851,3%
spółki komandytowe260,4%
państwowe jednostki organizacyjne200,3%
spółdzielnie190,3%
spółki akcyjne150,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych70,1%
samorząd gospodarczy i zawodowy40,1%
pozostałe110,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych6 21792,6%
własność prywatna krajowa pozostała2033,0%
własność zagraniczna1201,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych370,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej340,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej280,4%
własność skarbu państwa240,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej120,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,1%
własność państwowych osób prawnych70,1%
pozostałe200,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,3% podmiotów) i od 10 do 49 (4,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych6 39695,3%
od 10 do 49 zatrudnionych2684,0%
od 50 do 249 zatrudnionych430,6%
powyżej 250 zatrudnionych40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)532 086 867,75239 732 695,87672 058 556,8935 354 093,686,614,85,354,9
Badania i analizy techniczne (PKD 71.20)532 086 867,75239 732 695,87672 058 556,8935 354 093,686,614,85,354,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 22 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ATREM SPÓŁKA AKCYJNA (200,8 mln zł), ATREM SPÓŁKA AKCYJNA (123,4 mln zł) oraz TECHEM-TECHNIKI POMIAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (55,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ATREM SPÓŁKA AKCYJNA140 483 000,0068 659 000,00200 821 000,1315 466 000,0011,022,57,751,1
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA102 106 000,108 903 000,00123 417 000,0010 796 000,0010,6121,38,891,3
TECHEM-TECHNIKI POMIAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)61 250 509,119 660 890,5555 392 061,25-513 249,91-0,8-5,3-0,984,2
CENTRUM BADAŃ JAKOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 990 945,4822 701 976,4744 189 195,821 990 276,585,28,84,540,2
TPA INSTYTUT BADAŃ TECHNICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 694 758,5314 310 165,9143 910 119,325 693 898,5625,139,813,037,0
ORLEN LABORATORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ29 126 020,6716 380 601,0141 046 714,282 504 953,968,615,36,143,8
ENERGOTEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 117 143,2922 568 936,1337 551 196,16206 523,100,60,90,629,7
ZAKŁADY POMIAROWO-BADAWCZE ENERGETYKI "ENERGOPOMIAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 409 011,9427 759 601,0436 546 743,62806 334,032,12,92,229,6
J.S.HAMILTON POLAND LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)14 847 036,155 064 481,4430 459 244,131 071 942,387,221,23,565,9
CENTRUM BADAŃ I DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 578 345,7111 455 062,9528 298 651,182 459 520,1512,021,58,744,3
SGS EKO - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 306 126,795 708 178,7925 083 986,401 884 179,329,833,07,570,4
LOTOS LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 085 300,009 566 500,0024 937 900,004 477 800,3026,246,818,044,0
TUV RHEINLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 986 398,985 014 277,6323 363 766,33816 575,406,816,33,558,2
WNS POMORZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 246 973,757 853 614,2323 054 084,38-418 259,76-4,1-5,3-1,823,4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PRO-LAB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 820 691,574 679 935,9322 606 850,993 320,660,00,10,056,8
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 226 871,9211 063 367,7019 539 277,34-698 554,38-4,9-6,3-3,622,2
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA AKCYJNA22 730 222,9221 129 574,8318 473 846,491 122 360,084,95,36,17,0
RUDPOL-OPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 347 586,077 964 470,8418 197 620,991 299 436,389,116,37,144,5
POLCARGO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 175 004,658 371 526,6517 916 904,55770 898,915,99,24,336,5
EKONAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 864 340,3911 141 670,8614 297 111,891 082 346,647,89,77,619,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.