Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • działalność w zakresie architektury, inżynierii oraz opracowywanie projektów, sprawowanie nadzoru budowlanego,
  • działalność w zakresie usług mierniczych i kartograficznych,
  • badania właściwości fizycznych, analizy chemiczne i pozostałe badania.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 78 084 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200972 552
31 marca 201073 504
30 czerwca 201074 821
30 września 201075 868
31 grudnia 201076 701
31 marca 201176 702
30 czerwca 201176 259
30 września 201176 251
31 grudnia 201175 816
31 marca 201275 416
30 czerwca 201275 947
30 września 201276 323
31 grudnia 201276 286
31 marca 201375 942
30 czerwca 201376 625
30 września 201377 237
31 grudnia 201376 997
31 marca 201477 080
30 czerwca 201478 084
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,1% ogółu), śląskie (11,6% ogółu) oraz wielkopolskie (10,3% ogółu).

mazowieckie13 36317,1%
śląskie9 07111,6%
wielkopolskie8 07710,3%
małopolskie7 7699,9%
dolnośląskie6 7418,6%
pomorskie5 7197,3%
łódzkie4 3335,5%
zachodniopomorskie4 1725,3%
podkarpackie3 2354,1%
kujawsko-pomorskie3 0603,9%
lubelskie2 9783,8%
warmińsko-mazurskie2 2292,9%
świętokrzyskie1 9262,5%
podlaskie1 8762,4%
opolskie1 8542,4%
lubuskie1 6812,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (83,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza65 51883,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5 9437,6%
spółki cywilne5 5117,1%
spółki jawne3860,5%
spółki komandytowe2590,3%
spółki akcyjne1420,2%
spółdzielnie730,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych730,1%
przedstawicielstwa zagraniczne410,1%
państwowe jednostki organizacyjne270,0%
pozostałe1110,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych74 37595,2%
własność prywatna krajowa pozostała1 7612,3%
własność zagraniczna9371,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2650,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2610,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1780,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej990,1%
własność samorządowa660,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej360,0%
własność skarbu państwa350,0%
pozostałe710,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,7% podmiotów) i od 10 do 49 (2,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych76 30897,7%
od 10 do 49 zatrudnionych1 5552,0%
od 50 do 249 zatrudnionych2040,3%
powyżej 250 zatrudnionych170,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (5,5 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)6 936 872 894,662 714 968 969,356 129 049 688,28458 403 036,866,616,97,560,9
Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)6 404 786 026,912 475 236 273,485 456 991 131,39423 048 943,186,617,17,861,4
Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)532 086 867,75239 732 695,87672 058 556,8935 354 093,686,614,85,354,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 124 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (2,7 mld zł), PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (910,0 mln zł) oraz TECHNIP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (466,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ4 754 962 000,371 831 446 000,002 740 311 000,00218 559 000,004,611,98,061,5
PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ2 768 225 000,321 189 607 000,00909 953 000,00165 387 000,006,013,918,257,0
TECHNIP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ297 405 000,0045 572 000,23466 288 000,0044 635 000,0015,097,99,684,7
GEOFIZYKA TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA235 011 338,37177 294 501,77302 044 572,4721 997 490,879,412,47,324,6
GEOFIZYKA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA221 065 035,3097 692 189,54224 289 658,861 868 520,400,91,90,855,8
BOVIS LEND LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)71 376 300,0018 772 400,00218 724 500,0018 500 200,1625,998,68,573,7
Grupa Kapitałowa ATREM SPÓŁKA AKCYJNA140 483 000,0068 659 000,00200 821 000,1315 466 000,0011,022,57,751,1
LURGI SPÓŁKA AKCYJNA96 413 962,6158 421 079,29178 460 382,9572 364 450,3975,1123,940,639,4
AARSLEFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)134 010 189,7573 431 363,45160 814 686,1813 103 671,239,817,88,245,2
ATREM SPÓŁKA AKCYJNA102 106 000,108 903 000,00123 417 000,0010 796 000,0010,6121,38,891,3
Grupa Kapitałowa PROCHEM SPÓŁKA AKCYJNA187 006 000,00104 911 000,16119 041 000,004 945 000,002,64,74,243,9
SEEN TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 818 934,1617 015 959,12113 210 139,2513 875 915,5928,481,612,365,1
ATEM-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ71 148 664,7728 105 730,53108 664 107,649 209 365,0012,932,88,560,5
ARCADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ121 945 300,0057 486 700,37101 770 900,00620 400,000,51,10,652,9
ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA53 928 810,8614 022 066,9196 827 617,28622 127,951,24,40,674,0
ADVANCED DIGITAL BROADCAST POLSKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 254 099,6522 870 787,1894 362 721,613 082 364,598,513,53,336,9
WTE WASSERTECHNIK (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 622 884,753 590 796,4294 259 009,091 219 016,383,634,01,389,3
CHEMADEX SPÓŁKA AKCYJNA28 579 095,2213 049 886,5086 756 972,783 291 297,7111,525,23,854,3
ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ73 903 273,4216 934 564,3586 389 742,931 227 254,931,77,31,477,1
BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GAZOWNICTWA "GAZOPROJEKT" SPÓŁKA AKCYJNA54 958 401,8933 566 865,4679 254 892,684 272 919,247,812,75,438,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.