Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 71 373 aktywne podmioty działające w tej branży, o 1,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200966 946
31 marca 201067 660
30 czerwca 201068 781
30 września 201069 657
31 grudnia 201070 348
31 marca 201170 323
30 czerwca 201169 864
30 września 201169 895
31 grudnia 201169 447
31 marca 201268 985
30 czerwca 201269 496
30 września 201269 839
31 grudnia 201269 797
31 marca 201369 410
30 czerwca 201370 050
30 września 201370 600
31 grudnia 201370 387
31 marca 201470 413
30 czerwca 201471 373
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,3% ogółu), śląskie (11,4% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

mazowieckie12 32417,3%
śląskie8 13611,4%
wielkopolskie7 41210,4%
małopolskie7 20510,1%
dolnośląskie6 2428,7%
pomorskie5 3027,4%
łódzkie3 9445,5%
zachodniopomorskie3 8095,3%
podkarpackie3 0184,2%
kujawsko-pomorskie2 7283,8%
lubelskie2 6683,7%
warmińsko-mazurskie2 0092,8%
świętokrzyskie1 7492,5%
podlaskie1 7242,4%
opolskie1 5792,2%
lubuskie1 5242,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (84,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza60 44484,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5 1767,3%
spółki cywilne4 8286,8%
spółki jawne3010,4%
spółki komandytowe2330,3%
spółki akcyjne1270,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych660,1%
spółdzielnie540,1%
przedstawicielstwa zagraniczne390,1%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne260,0%
pozostałe790,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,2% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych68 15895,5%
własność prywatna krajowa pozostała1 5582,2%
własność zagraniczna8171,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2370,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2240,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1440,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej870,1%
własność samorządowa600,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej270,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych140,0%
pozostałe470,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,0% podmiotów) i od 10 do 49 (1,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych69 91298,0%
od 10 do 49 zatrudnionych1 2871,8%
od 50 do 249 zatrudnionych1610,2%
powyżej 250 zatrudnionych130,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (4,9 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)6 404 786 026,912 475 236 273,485 456 991 131,39423 048 943,186,617,17,861,4
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12)5 981 546 012,822 283 534 462,654 913 058 313,84397 318 675,036,617,48,161,8
Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11)423 240 014,09191 701 810,83543 932 817,5525 730 268,156,113,44,754,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 102 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (2,7 mld zł), PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ (910,0 mln zł) oraz TECHNIP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (466,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ4 754 962 000,371 831 446 000,002 740 311 000,00218 559 000,004,611,98,061,5
PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ2 768 225 000,321 189 607 000,00909 953 000,00165 387 000,006,013,918,257,0
TECHNIP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ297 405 000,0045 572 000,23466 288 000,0044 635 000,0015,097,99,684,7
GEOFIZYKA TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA235 011 338,37177 294 501,77302 044 572,4721 997 490,879,412,47,324,6
GEOFIZYKA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA221 065 035,3097 692 189,54224 289 658,861 868 520,400,91,90,855,8
BOVIS LEND LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)71 376 300,0018 772 400,00218 724 500,0018 500 200,1625,998,68,573,7
LURGI SPÓŁKA AKCYJNA96 413 962,6158 421 079,29178 460 382,9572 364 450,3975,1123,940,639,4
AARSLEFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)134 010 189,7573 431 363,45160 814 686,1813 103 671,239,817,88,245,2
Grupa Kapitałowa PROCHEM SPÓŁKA AKCYJNA187 006 000,00104 911 000,16119 041 000,004 945 000,002,64,74,243,9
SEEN TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 818 934,1617 015 959,12113 210 139,2513 875 915,5928,481,612,365,1
ATEM-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ71 148 664,7728 105 730,53108 664 107,649 209 365,0012,932,88,560,5
ARCADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ121 945 300,0057 486 700,37101 770 900,00620 400,000,51,10,652,9
ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA53 928 810,8614 022 066,9196 827 617,28622 127,951,24,40,674,0
ADVANCED DIGITAL BROADCAST POLSKASPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 254 099,6522 870 787,1894 362 721,613 082 364,598,513,53,336,9
WTE WASSERTECHNIK (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 622 884,753 590 796,4294 259 009,091 219 016,383,634,01,389,3
CHEMADEX SPÓŁKA AKCYJNA28 579 095,2213 049 886,5086 756 972,783 291 297,7111,525,23,854,3
ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ73 903 273,4216 934 564,3586 389 742,931 227 254,931,77,31,477,1
BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GAZOWNICTWA "GAZOPROJEKT" SPÓŁKA AKCYJNA54 958 401,8933 566 865,4679 254 892,684 272 919,247,812,75,438,9
URS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)45 077 000,2317 950 000,0077 400 000,003 467 000,007,719,34,560,2
MOSTY KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ45 128 854,0011 760 851,0776 804 741,414 420 982,949,837,65,873,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.