Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,1% ogółu), śląskie (11,6% ogółu) oraz wielkopolskie (10,3% ogółu).

mazowieckie13 36317,1%
śląskie9 07111,6%
wielkopolskie8 07710,3%
małopolskie7 7699,9%
dolnośląskie6 7418,6%
pomorskie5 7197,3%
łódzkie4 3335,5%
zachodniopomorskie4 1725,3%
podkarpackie3 2354,1%
kujawsko-pomorskie3 0603,9%
lubelskie2 9783,8%
warmińsko-mazurskie2 2292,9%
świętokrzyskie1 9262,5%
podlaskie1 8762,4%
opolskie1 8542,4%
lubuskie1 6812,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
podkarpackie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
świętokrzyskie
podlaskie
opolskie
lubuskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (37,9% ogółu), śląskie (18,5% ogółu) oraz małopolskie (12,1% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 124 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie4737,9%
śląskie2318,5%
małopolskie1512,1%
pomorskie1310,5%
wielkopolskie75,6%
dolnośląskie54,0%
zachodniopomorskie32,4%
kujawsko-pomorskie21,6%
warmińsko-mazurskie21,6%
podkarpackie21,6%
lubelskie21,6%
świętokrzyskie10,8%
opolskie10,8%
lubuskie10,8%
łódzkie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.