Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (83,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (7,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza65 51883,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5 9437,6%
spółki cywilne5 5117,1%
spółki jawne3860,5%
spółki komandytowe2590,3%
spółki akcyjne1420,2%
spółdzielnie730,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych730,1%
przedstawicielstwa zagraniczne410,1%
państwowe jednostki organizacyjne270,0%
pozostałe1110,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
spółdzielnie
przedstawicielstwa zagraniczne
państwowe jednostki organizacyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (50,8% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (40,3% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6350,8%
spółki akcyjne5040,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych64,8%
spółki komandytowo-akcyjne10,8%
indywidualna działalność gospodarcza10,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.