Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (25,0% ogółu), śląskie (10,5% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie84 99125,0%
śląskie35 64810,5%
wielkopolskie33 7459,9%
małopolskie29 4298,7%
dolnośląskie28 6778,4%
pomorskie21 9666,5%
łódzkie17 7275,2%
zachodniopomorskie15 0974,4%
kujawsko-pomorskie13 0983,9%
lubelskie11 6533,4%
podkarpackie11 6163,4%
warmińsko-mazurskie7 9242,3%
opolskie7 1782,1%
podlaskie7 1122,1%
świętokrzyskie6 9462,0%
lubuskie6 5811,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
opolskie
podlaskie
świętokrzyskie
lubuskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (56,7% ogółu), śląskie (8,7% ogółu) oraz małopolskie (7,8% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 642 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie36456,7%
śląskie568,7%
małopolskie507,8%
wielkopolskie396,1%
dolnośląskie314,8%
pomorskie253,9%
łódzkie203,1%
lubelskie111,7%
podkarpackie101,6%
kujawsko-pomorskie81,2%
zachodniopomorskie71,1%
lubuskie60,9%
warmińsko-mazurskie50,8%
świętokrzyskie50,8%
opolskie40,6%
podlaskie10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.