Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 339 388 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009296 171
31 marca 2010299 460
30 czerwca 2010304 491
30 września 2010308 597
31 grudnia 2010312 750
31 marca 2011313 420
30 czerwca 2011311 124
30 września 2011311 890
31 grudnia 2011311 680
31 marca 2012311 653
30 czerwca 2012314 426
30 września 2012316 620
31 grudnia 2012318 817
31 marca 2013319 918
30 czerwca 2013323 802
30 września 2013329 142
31 grudnia 2013332 188
31 marca 2014334 828
30 czerwca 2014339 388
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.

W podgrupach branżowych PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON klasyfikowano w 7 podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podgrupy branżowe tworzyły podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (26,2% podmiotów), działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (23,0% podmiotów) oraz pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (19,0% podmiotów).

W podgrupach branżowych PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podgrupach branżowych PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON klasyfikowano w 7 podgrupach branżowych Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podgrupy branżowe tworzyły podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (32,6% największych podmiotów), badania naukowe i prace rozwojowe (22,1% największych podmiotów) oraz działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (19,3% największych podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 23 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich aktywnych podmiotów w tym okresie to działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (14,2% podmiotów), działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (13,8% podmiotów) oraz pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (13,7% podmiotów).

W podklasach PKD 2007 (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON i zgrupowanych w poszczególnych podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

Największe podmioty w branży w podklasach PKD 2007 (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON zgrupowane były w 23 podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 według rodzaju przeważającej działalności.

Trzy największe podklasy PKD 2007 pod względem liczby zgrupowanych w nich największych podmiotów w tym okresie to pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (25,1% największych podmiotów), badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (20,9% największych podmiotów) oraz działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (13,4% największych podmiotów).