Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie planowania strategicznego i organizacyjnego, prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków, planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania oraz strategii i działalności marketingowej,
  • działalność firm centralnych zajmujących się kontrolowaniem i zarządzaniem innymi jednostkami spółki lub przedsiębiorstwa.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 52 605 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 10,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200940 842
31 marca 201041 221
30 czerwca 201041 892
30 września 201042 484
31 grudnia 201043 012
31 marca 201143 084
30 czerwca 201143 250
30 września 201143 586
31 grudnia 201143 970
31 marca 201244 196
30 czerwca 201244 822
30 września 201245 601
31 grudnia 201246 226
31 marca 201346 957
30 czerwca 201347 813
30 września 201349 051
31 grudnia 201350 714
31 marca 201451 688
30 czerwca 201452 605
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (39,6% ogółu), wielkopolskie (9,5% ogółu) oraz śląskie (8,3% ogółu).

mazowieckie20 82639,6%
wielkopolskie5 0049,5%
śląskie4 3918,3%
dolnośląskie4 2078,0%
małopolskie3 7707,2%
pomorskie3 2816,2%
łódzkie1 9723,7%
zachodniopomorskie1 8343,5%
kujawsko-pomorskie1 4792,8%
lubelskie1 1782,2%
podkarpackie1 0852,1%
świętokrzyskie8071,5%
warmińsko-mazurskie7221,4%
lubuskie7171,4%
podlaskie7021,3%
opolskie6301,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 23 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (67,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (3,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza35 65167,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością12 34223,5%
spółki cywilne1 9093,6%
spółki komandytowo-akcyjne9091,7%
spółki komandytowe5651,1%
spółki akcyjne4770,9%
spółki jawne4140,8%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych710,1%
samorząd gospodarczy i zawodowy670,1%
przedstawicielstwa zagraniczne630,1%
pozostałe1370,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 23 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (84,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (7,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (4,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych44 60284,8%
własność prywatna krajowa pozostała3 7337,1%
własność zagraniczna2 4974,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych5681,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej4210,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3400,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej2400,5%
własność samorządowa920,2%
własność skarbu państwa250,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej230,0%
pozostałe640,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,9% podmiotów) i od 10 do 49 (1,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych51 50297,9%
od 10 do 49 zatrudnionych9461,8%
od 50 do 249 zatrudnionych1250,2%
powyżej 250 zatrudnionych320,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (9,4 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)71 125 544 032,2542 422 884 252,2014 564 500 559,123 363 601 067,714,77,923,140,4
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1)40 353 289 078,4020 541 231 856,369 441 280 424,03721 362 897,011,83,57,649,1
Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)30 772 254 953,8521 881 652 395,845 123 220 135,092 642 238 170,708,612,151,628,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 209 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA (10,7 mld zł), Grupa Kapitałowa SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA (3,9 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3,7 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA33 116 445 990,416 925 836 194,2310 706 474 791,8645 171 570,580,10,70,479,1
Grupa Kapitałowa SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA3 517 437 000,002 131 513 000,003 860 697 000,39476 856 000,0013,622,412,439,4
Grupa Kapitałowa MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 357 027 671,83153 405 213,613 658 810 647,26118 156 653,758,777,03,288,7
Grupa Kapitałowa ELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA9 157 931 000,353 008 777 000,002 510 535 000,00235 551 000,002,67,89,467,2
ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA1 079 251 000,00246 260 000,002 339 441 000,2639 969 000,003,716,21,777,2
Grupa Kapitałowa ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA1 910 769 000,33667 943 000,002 287 731 000,0028 817 000,001,54,31,365,0
Grupa Kapitałowa CELSA POLSKA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 352 646 000,00707 630 000,232 261 196 000,00-154 679 000,00-4,6-21,9-6,878,9
Grupa Kapitałowa AMREST HOLDINGS SE1 368 959 000,00746 030 000,002 011 448 000,2039 996 000,002,95,42,045,5
ISD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ390 120 000,00-8 201 999,881 896 907 000,00-9 642 000,00-2,5117,6-0,5100,0
Grupa Kapitałowa EMPERIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA1 916 069 000,00878 929 000,001 782 059 000,000,000,00,00,054,1
Grupa Kapitałowa KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE2 987 226 943,121 337 373 997,781 112 273 083,3639 248 652,491,32,93,555,2
Grupa Kapitałowa TDJ SPÓŁKA AKCYJNA1 730 443 000,00630 631 000,00985 134 000,0052 832 000,203,18,45,463,6
SUDZUCKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 583 995 468,53805 665 938,10959 949 019,94194 960 567,5712,324,220,349,1
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA19 780 853 732,2411 197 132 165,47725 798 879,37194 015 002,011,01,726,743,4
Grupa Kapitałowa COLIAN SPÓŁKA AKCYJNA792 229 000,31588 326 000,00621 591 000,0031 238 000,003,95,35,025,7
Grupa Kapitałowa BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA1 261 501 508,50845 829 106,54618 909 817,4172 048 036,225,78,511,633,0
Grupa Kapitałowa POLSKI HOLDING FARMACEUTYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI1 013 756 522,36500 731 718,40616 934 120,18129 432 625,8512,825,921,050,6
Grupa Kapitałowa MAR - OL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ124 456 300,1436 590 057,36566 844 499,947 766 335,166,221,21,470,6
INFELSAT (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 426 139 675,429 414 782 402,26458 087 918,05449 399 214,184,84,898,10,1
Grupa Kapitałowa ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA728 634 000,30597 264 000,00450 336 000,0043 600 000,006,07,39,718,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.