Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 23 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (67,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (3,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza35 65167,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością12 34223,5%
spółki cywilne1 9093,6%
spółki komandytowo-akcyjne9091,7%
spółki komandytowe5651,1%
spółki akcyjne4770,9%
spółki jawne4140,8%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych710,1%
samorząd gospodarczy i zawodowy670,1%
przedstawicielstwa zagraniczne630,1%
pozostałe1370,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki komandytowo-akcyjne
spółki komandytowe
spółki akcyjne
spółki jawne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
samorząd gospodarczy i zawodowy
przedstawicielstwa zagraniczne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki akcyjne (53,1% największych podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (37,3% największych podmiotów) oraz spółki komandytowe (1,9% największych podmiotów).

spółki akcyjne11153,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7837,3%
spółki komandytowe41,9%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne31,4%
indywidualna działalność gospodarcza21,0%
spółki jawne10,5%
spółki europejskie10,5%
spółki komandytowo-akcyjne10,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.