Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (39,6% ogółu), wielkopolskie (9,5% ogółu) oraz śląskie (8,3% ogółu).

mazowieckie20 82639,6%
wielkopolskie5 0049,5%
śląskie4 3918,3%
dolnośląskie4 2078,0%
małopolskie3 7707,2%
pomorskie3 2816,2%
łódzkie1 9723,7%
zachodniopomorskie1 8343,5%
kujawsko-pomorskie1 4792,8%
lubelskie1 1782,2%
podkarpackie1 0852,1%
świętokrzyskie8071,5%
warmińsko-mazurskie7221,4%
lubuskie7171,4%
podlaskie7021,3%
opolskie6301,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
wielkopolskie
śląskie
dolnośląskie
małopolskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
podkarpackie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
podlaskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (51,2% ogółu), wielkopolskie (8,6% ogółu) oraz śląskie (8,1% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 209 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie10751,2%
wielkopolskie188,6%
śląskie178,1%
dolnośląskie167,7%
małopolskie115,3%
podkarpackie83,8%
łódzkie73,3%
pomorskie52,4%
świętokrzyskie41,9%
lubuskie41,9%
kujawsko-pomorskie41,9%
lubelskie31,4%
zachodniopomorskie31,4%
podlaskie10,5%
warmińsko-mazurskie10,5%
opolskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.