Podsumowanie

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności specjalistów stosunków międzyludzkich (public relations), sklasyfikowanej w 70.21.Z,
  • sprzedaży czasu lub miejsca na reklamę bezpośrednio przez właściciela tego czasu i miejsca (np. wydawcę),  sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 457 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,7% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009368
31 marca 2010391
30 czerwca 2010416
30 września 2010430
31 grudnia 2010446
31 marca 2011444
30 czerwca 2011458
30 września 2011459
31 grudnia 2011453
31 marca 2012449
30 czerwca 2012457
30 września 2012453
31 grudnia 2012455
31 marca 2013453
30 czerwca 2013460
30 września 2013460
31 grudnia 2013453
31 marca 2014457
30 czerwca 2014457
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (33,3% ogółu), śląskie (12,5% ogółu) oraz wielkopolskie (10,7% ogółu).

mazowieckie15233,3%
śląskie5712,5%
wielkopolskie4910,7%
dolnośląskie357,7%
małopolskie306,6%
pomorskie296,3%
łódzkie173,7%
kujawsko-pomorskie173,7%
zachodniopomorskie122,6%
lubelskie112,4%
podkarpackie112,4%
świętokrzyskie102,2%
warmińsko-mazurskie81,8%
lubuskie81,8%
podlaskie71,5%
opolskie40,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (68,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (19,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza31268,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością9019,7%
spółki cywilne316,8%
spółki komandytowe71,5%
spółki jawne71,5%
przedstawicielstwa zagraniczne51,1%
spółki akcyjne40,9%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,1% podmiotów), własność zagraniczna (3,7% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych40789,1%
własność zagraniczna173,7%
własność prywatna krajowa pozostała132,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych71,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej61,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych44497,2%
od 10 do 49 zatrudnionych122,6%
od 50 do 249 zatrudnionych10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)360 898 257,5178 931 342,31227 584 735,49-38 063 858,97-10,6-48,2-16,778,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 6 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to STROER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (85,6 mln zł), STROER CITY MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (63,5 mln zł) oraz NEW AGE MEDIA - CC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (56,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
STROER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ236 684 692,1746 166 074,2785 557 552,68-5 732 740,42-2,4-12,4-6,780,5
STROER CITY MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)63 453 000,0017 623 000,0063 526 000,00-17 269 999,83-27,2-98,0-27,272,2
NEW AGE MEDIA - CC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA21 572 500,00-5 800 000,0056 329 100,00-2 035 599,84-9,435,1-3,6100,0
Grupa Kapitałowa INTERNET MEDIA SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA22 133 000,008 349 000,2425 290 000,00-10 661 000,00-48,2-127,7-42,262,3
INTERNET MEDIA SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA20 852 000,008 761 000,2220 695 000,00-12 792 000,00-61,4-146,0-61,858,0
GKS GIEKSA KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA14 009 770,457 901 500,651 477 083,276 714,060,10,10,543,6
SCREAMERS SPÓŁKA AKCYJNA (*)4 326 295,394 279 767,390,00-240 232,41-5,6-5,60,01,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.