Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 27 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (80,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza272 03980,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością32 8899,7%
spółki cywilne24 4547,2%
spółki komandytowe2 1600,6%
spółki jawne1 8480,5%
spółki komandytowo-akcyjne1 1030,3%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne1 0300,3%
spółki partnerskie9990,3%
przedstawicielstwa zagraniczne9060,3%
spółki akcyjne8870,3%
pozostałe1 0730,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki komandytowe
spółki jawne
spółki komandytowo-akcyjne
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
spółki partnerskie
przedstawicielstwa zagraniczne
spółki akcyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (40,2% największych podmiotów), spółki akcyjne (30,8% największych podmiotów) oraz państwowe jednostki organizacyjne (17,8% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością25840,2%
spółki akcyjne19830,8%
państwowe jednostki organizacyjne11417,8%
spółki komandytowe233,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych81,2%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne40,6%
instytuty badawcze40,6%
spółki komandytowo-akcyjne40,6%
indywidualna działalność gospodarcza30,5%
spółki jawne20,3%
pozostałe20,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.