Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 24 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych317 70993,6%
własność prywatna krajowa pozostała9 4802,8%
własność zagraniczna6 2161,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1 5650,5%
własność samorządowa1 1870,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1 0700,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej9860,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej6230,2%
własność państwowych osób prawnych1960,1%
własność skarbu państwa1300,0%
pozostałe2260,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność prywatna krajowa pozostała
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność samorządowa
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność państwowych osób prawnych
własność skarbu państwa
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (25,2% największych podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (15,4% największych podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (15,0% największych podmiotów).

własność zagraniczna16225,2%
własność krajowych osób fizycznych9915,4%
własność prywatna krajowa pozostała9615,0%
własność państwowych osób prawnych9014,0%
własność skarbu państwa375,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej365,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej223,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych203,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej142,2%
własność samorządowa132,0%
pozostałe314,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność skarbu państwa (29,3% sumy kapitałów własnych), własność zagraniczna (22,2% sumy kapitałów własnych) oraz własność prywatna krajowa pozostała (15,6% sumy kapitałów własnych).

własność skarbu państwa12 689 721 019,56 zł29,3%
własność zagraniczna9 624 721 786,99 zł22,2%
własność prywatna krajowa pozostała6 772 116 156,06 zł15,6%
własność państwowych osób prawnych3 740 948 826,16 zł8,6%
własność krajowych osób fizycznych3 735 014 104,63 zł8,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej3 364 275 173,53 zł7,8%
własność samorządowa1 277 117 030,17 zł2,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych563 386 869,52 zł1,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej548 647 626,41 zł1,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej440 187 932,81 zł1,0%
pozostałe592 666 113 zł1,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.