Podsumowanie

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności specjalistów stosunków międzyludzkich (public relations), sklasyfikowanej w 70.21.Z,
  • sprzedaży miejsca na reklamę bezpośrednio przez właściciela tego miejsca (np. wydawcę), sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 499 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 6,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009446
31 marca 2010468
30 czerwca 2010482
30 września 2010487
31 grudnia 2010505
31 marca 2011504
30 czerwca 2011524
30 września 2011530
31 grudnia 2011532
31 marca 2012524
30 czerwca 2012530
30 września 2012526
31 grudnia 2012537
31 marca 2013533
30 czerwca 2013533
30 września 2013530
31 grudnia 2013521
31 marca 2014512
30 czerwca 2014499
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (36,5% ogółu), wielkopolskie (11,4% ogółu) oraz śląskie (9,8% ogółu).

mazowieckie18236,5%
wielkopolskie5711,4%
śląskie499,8%
dolnośląskie387,6%
łódzkie255,0%
kujawsko-pomorskie234,6%
małopolskie234,6%
zachodniopomorskie204,0%
pomorskie183,6%
świętokrzyskie122,4%
lubuskie112,2%
warmińsko-mazurskie112,2%
podkarpackie102,0%
podlaskie91,8%
lubelskie61,2%
opolskie51,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (80,2% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (4,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza40080,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6112,2%
spółki cywilne244,8%
przedstawicielstwa zagraniczne61,2%
spółki jawne40,8%
spółki akcyjne30,6%
spółdzielnie10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,6% podmiotów), własność zagraniczna (3,4% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych47294,6%
własność zagraniczna173,4%
własność prywatna krajowa pozostała61,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,6% podmiotów) i od 10 do 49 (1,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych48797,6%
od 10 do 49 zatrudnionych91,8%
od 50 do 249 zatrudnionych20,4%
powyżej 250 zatrudnionych10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)130 345 703,1272 549 693,92178 091 703,2612 565 493,929,617,37,144,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ENIRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (152,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ENIRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ119 898 100,3765 512 400,00152 405 100,0011 528 200,009,617,67,645,4
STADA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 447 603,127 037 294,3425 686 603,261 037 293,929,914,74,032,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.