Podsumowanie

Sekcja ta obejmuje:

  • działalność organizacji członkowskich,
  • naprawę komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
  • działalność usługową pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 238 462 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009213 578
31 marca 2010214 273
30 czerwca 2010216 833
30 września 2010220 047
31 grudnia 2010226 099
31 marca 2011225 097
30 czerwca 2011223 312
30 września 2011223 443
31 grudnia 2011223 401
31 marca 2012223 122
30 czerwca 2012224 747
30 września 2012226 369
31 grudnia 2012227 979
31 marca 2013228 496
30 czerwca 2013230 725
30 września 2013232 949
31 grudnia 2013234 288
31 marca 2014235 891
30 czerwca 2014238 462
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,0% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

mazowieckie40 43917,0%
śląskie25 66410,8%
wielkopolskie22 9559,6%
małopolskie19 9868,4%
dolnośląskie19 7288,3%
pomorskie14 5746,1%
łódzkie14 4596,1%
zachodniopomorskie11 8275,0%
kujawsko-pomorskie11 8155,0%
lubelskie11 3544,8%
podkarpackie11 0074,6%
warmińsko-mazurskie8 6193,6%
podlaskie7 0322,9%
świętokrzyskie6 6952,8%
lubuskie6 4372,7%
opolskie5 8712,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 28 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (48,4% podmiotów), stowarzyszenia (23,6% podmiotów) oraz związki zawodowe (8,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza115 50648,4%
stowarzyszenia56 37723,6%
związki zawodowe19 4668,2%
fundacje16 9077,1%
kościół katolicki14 2276,0%
spółki cywilne6 0582,5%
samorząd gospodarczy i zawodowy5 0882,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 9280,8%
inne kościoły i związki wyznaniowe1 5360,6%
organizacje pracodawców3900,2%
pozostałe9790,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (50,3% podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (49,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,3% podmiotów).

własność prywatna krajowa pozostała119 83850,3%
własność krajowych osób fizycznych117 65849,3%
własność zagraniczna6020,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych790,0%
własność samorządowa740,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej720,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej590,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej450,0%
własność państwowych osób prawnych80,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,0%
pozostałe200,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,8% podmiotów) i od 10 do 49 (1,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych233 23297,8%
od 10 do 49 zatrudnionych4 3191,8%
od 50 do 249 zatrudnionych7710,3%
powyżej 250 zatrudnionych1400,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność organizacji członkowskich (964,2 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 979 996 136,352 040 046 244,102 057 964 645,94133 991 744,814,56,66,531,5
Działalność organizacji członkowskich (PKD 94)2 226 499 645,631 710 316 074,94964 229 420,9482 670 686,293,74,88,623,2
Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95)290 203 621,27119 501 890,17684 335 710,636 801 708,492,35,71,058,8
Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96)463 292 869,45210 228 278,99409 399 514,3744 519 350,039,621,210,954,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 56 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to JABIL GLOBAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (162,6 mln zł), REGENERSIS (WARSAW) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (141,2 mln zł) oraz VF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (111,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
JABIL GLOBAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)84 167 000,00-5 631 300,00162 571 700,00-4 218 699,78-5,074,9-2,6100,0
REGENERSIS (WARSAW) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)32 940 614,0719 236 601,21141 213 228,358 468 745,2325,744,06,041,6
VF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI70 156 128,2248 609 882,32111 019 345,973 311 189,854,76,83,030,7
POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA57 396 962,9242 486 447,13105 164 783,9912 525 222,0221,829,511,926,0
CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA AKCYJNA19 350 015,049 479 879,93102 750 660,741 353 238,067,014,31,351,0
FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"110 920 467,37109 929 855,8493 145 105,4725 808 060,2223,323,527,70,9
BERENDSEN TEXTILE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ122 929 048,3666 240 170,1882 814 480,199 573 695,667,814,511,646,1
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ56 811 957,8939 128 658,4876 576 618,272 248 926,174,05,82,931,1
AUTOSTRADA EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA73 784 684,2236 593 961,8472 849 073,9921 077 148,1628,657,628,950,4
LIGA OBRONY KRAJU88 404 849,4071 834 910,6568 734 704,13-3 861 350,01-4,4-5,4-5,618,7
Grupa Kapitałowa EBS SPÓŁKA AKCYJNA58 694 000,006 793 000,2565 912 000,003 474 000,005,951,15,388,4
ZRZESZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH W POLSCE64 623 464,2452 208 556,1962 619 310,463 056 646,264,75,94,919,2
EBS SPÓŁKA AKCYJNA58 071 527,318 921 103,1761 387 754,174 279 742,967,448,07,084,6
S.B.E. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 284 155,9811 062 949,4761 352 268,891 327 604,737,312,02,239,5
ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO-ZARZĄD GŁÓWNY117 417 277,6982 828 732,9253 947 658,883 604 134,923,14,46,729,5
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ11 630 598,747 997 488,1950 894 124,972 569 681,3222,132,15,131,2
DEM'A PROMOTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 747 994,121 473 025,0550 163 139,58136 540,381,49,30,384,9
SYGNITY TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 988 888,2127 864 075,4247 901 952,96-7 147 473,66-17,9-25,7-14,930,3
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH48 499 425,3942 317 091,3747 827 459,94730 616,141,51,71,512,8
STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE81 378 479,8063 680 164,4543 346 515,701 198 672,111,51,92,821,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.