Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność organizacji członkowskich (964,2 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 979 996 136,352 040 046 244,102 057 964 645,94133 991 744,814,56,66,531,5
Działalność organizacji członkowskich (PKD 94)2 226 499 645,631 710 316 074,94964 229 420,9482 670 686,293,74,88,623,2
Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95)290 203 621,27119 501 890,17684 335 710,636 801 708,492,35,71,058,8
Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96)463 292 869,45210 228 278,99409 399 514,3744 519 350,039,621,210,954,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 12 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Trzy podklasy PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (661,8 mln zł), naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (252,2 mln zł) oraz naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (234,9 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała działalność usługowa (PKD S)2 979 996 136,352 040 046 244,102 057 964 645,94133 991 744,814,56,66,531,5
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)1 661 521 988,601 369 781 493,54661 847 743,1154 994 652,313,34,08,317,6
Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z)103 096 741,8567 846 483,15252 232 574,3211 779 935,0811,417,44,734,2
Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)130 946 241,1025 895 269,02234 893 258,46-9 267 980,88-7,1-35,8-4,080,2
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z)286 891 668,8597 659 314,32224 640 737,2618 919 885,456,619,48,466,0
Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z)56 160 638,3225 760 138,00197 209 877,854 289 754,297,616,72,254,1
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)97 864 551,4038 573 863,03150 687 482,1021 310 533,3421,855,314,160,6
Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z)103 047 571,0860 492 849,50141 961 939,4110 097 197,279,816,77,141,3
Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z)306 740 991,99174 655 722,2290 113 197,5912 295 195,834,07,013,643,1
Działalność związków zawodowych (PKD 94.20.Z)117 417 277,6982 828 732,9253 947 658,883 604 134,583,14,46,729,5
Pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 96.03.Z)61 738 393,1959 421 753,2130 966 088,955 385 582,818,79,117,43,8
Działalność organizacji religijnych (PKD 94.91.Z)37 771 816,2722 557 276,7616 358 881,951 679 506,304,57,510,340,3
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z)16 798 256,0114 573 348,433 105 206,06-1 096 651,57-6,5-7,5-35,313,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.