Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 28 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (48,4% podmiotów), stowarzyszenia (23,6% podmiotów) oraz związki zawodowe (8,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza115 50648,4%
stowarzyszenia56 37723,6%
związki zawodowe19 4668,2%
fundacje16 9077,1%
kościół katolicki14 2276,0%
spółki cywilne6 0582,5%
samorząd gospodarczy i zawodowy5 0882,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 9280,8%
inne kościoły i związki wyznaniowe1 5360,6%
organizacje pracodawców3900,2%
pozostałe9790,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
stowarzyszenia
związki zawodowe
fundacje
kościół katolicki
spółki cywilne
samorząd gospodarczy i zawodowy
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
inne kościoły i związki wyznaniowe
organizacje pracodawców
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to stowarzyszenia (33,9% największych podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,2% największych podmiotów) oraz fundacje (17,9% największych podmiotów).

stowarzyszenia1933,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1323,2%
fundacje1017,9%
spółki akcyjne35,4%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione23,6%
samorząd gospodarczy i zawodowy23,6%
kościół katolicki23,6%
spółki komandytowe11,8%
związki zawodowe11,8%
państwowe jednostki organizacyjne11,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.