Podsumowanie

Dział ten obejmuje pranie i czyszczenie chemiczne wyrobów tekstylnych i futrzarskich, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, pogrzeby i działalność pokrewną oraz pozostałą indywidualną działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 90 197 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200986 116
31 marca 201085 981
30 czerwca 201087 351
30 września 201088 315
31 grudnia 201089 253
31 marca 201188 474
30 czerwca 201187 463
30 września 201187 247
31 grudnia 201186 727
31 marca 201285 460
30 czerwca 201285 914
30 września 201286 502
31 grudnia 201287 012
31 marca 201386 463
30 czerwca 201387 536
30 września 201388 554
31 grudnia 201388 795
31 marca 201488 954
30 czerwca 201490 197
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,4% ogółu), śląskie (11,7% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

mazowieckie14 80516,4%
śląskie10 56111,7%
wielkopolskie9 37810,4%
małopolskie7 4248,2%
dolnośląskie7 2948,1%
łódzkie5 7266,3%
pomorskie5 3676,0%
zachodniopomorskie4 9835,5%
kujawsko-pomorskie4 5495,0%
lubelskie3 8284,2%
podkarpackie3 6434,0%
warmińsko-mazurskie2 8513,2%
lubuskie2 6933,0%
podlaskie2 6002,9%
świętokrzyskie2 3382,6%
opolskie2 1572,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (93,0% podmiotów), spółki cywilne (5,0% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza83 83993,0%
spółki cywilne4 5065,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 4931,7%
spółki jawne1320,1%
spółki komandytowe750,1%
spółdzielnie550,1%
spółki komandytowo-akcyjne260,0%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne260,0%
spółki akcyjne180,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych90,0%
pozostałe180,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,8% podmiotów), własność zagraniczna (0,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych89 11198,8%
własność zagraniczna4440,5%
własność prywatna krajowa pozostała3890,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych640,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej530,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej520,1%
własność samorządowa360,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej360,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej20,0%
pozostałe70,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,1% podmiotów) i od 10 do 49 (0,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych89 37599,1%
od 10 do 49 zatrudnionych7530,8%
od 50 do 249 zatrudnionych610,1%
powyżej 250 zatrudnionych80,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96)463 292 869,45210 228 278,99409 399 514,3744 519 350,039,621,210,954,6
Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96.0)463 292 869,45210 228 278,99409 399 514,3744 519 350,039,621,210,954,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 11 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to BERENDSEN TEXTILE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (82,8 mln zł), AUTOSTRADA EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA (72,8 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa EBS SPÓŁKA AKCYJNA (65,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
BERENDSEN TEXTILE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ122 929 048,3666 240 170,1882 814 480,199 573 695,667,814,511,646,1
AUTOSTRADA EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA73 784 684,2236 593 961,8472 849 073,9921 077 148,1628,657,628,950,4
Grupa Kapitałowa EBS SPÓŁKA AKCYJNA58 694 000,006 793 000,2565 912 000,003 474 000,005,951,15,388,4
EBS SPÓŁKA AKCYJNA58 071 527,318 921 103,1761 387 754,174 279 742,967,448,07,084,6
DEM'A PROMOTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 747 994,121 473 025,0550 163 139,58136 540,381,49,30,384,9
ALBATROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA10 496 093,686 410 040,9741 954 502,907 398 447,7670,5115,417,638,9
Grupa Kapitałowa PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ZIELEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ63 554 329,9059 353 434,8538 831 143,855 434 810,518,69,214,06,6
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ZIELEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 738 393,6959 421 753,2130 966 088,955 385 582,818,79,117,43,8
ELEKTRO-HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 331 874,02506 876,1427 675 268,8796 844,800,719,10,496,5
IMPEL RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ69 480 000,2715 346 000,0020 641 000,00-865 000,00-1,2-5,6-4,277,9
KRAKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 029 000,00599 000,0010 948 000,00132 000,061,522,01,293,4
IMPEL-PERFEKTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 886 000,29143 000,006 895 000,00-1 599 000,00-9,5-1 000,0-23,299,2
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI OSIR STARGARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)16 798 256,0114 573 348,853 105 206,06-1 096 651,57-6,5-7,5-35,313,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.