Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (93,0% podmiotów), spółki cywilne (5,0% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza83 83993,0%
spółki cywilne4 5065,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 4931,7%
spółki jawne1320,1%
spółki komandytowe750,1%
spółdzielnie550,1%
spółki komandytowo-akcyjne260,0%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne260,0%
spółki akcyjne180,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych90,0%
pozostałe180,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki jawne
spółki komandytowe
spółdzielnie
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
spółki komandytowo-akcyjne
spółki akcyjne
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 3 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (63,6% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością763,6%
spółki akcyjne218,2%
spółki komandytowe19,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.