Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,4% ogółu), śląskie (11,7% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

mazowieckie14 80516,4%
śląskie10 56111,7%
wielkopolskie9 37810,4%
małopolskie7 4248,2%
dolnośląskie7 2948,1%
łódzkie5 7266,3%
pomorskie5 3676,0%
zachodniopomorskie4 9835,5%
kujawsko-pomorskie4 5495,0%
lubelskie3 8284,2%
podkarpackie3 6434,0%
warmińsko-mazurskie2 8513,2%
lubuskie2 6933,0%
podlaskie2 6002,9%
świętokrzyskie2 3382,6%
opolskie2 1572,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
łódzkie
pomorskie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
podlaskie
świętokrzyskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (27,3% ogółu), pomorskie (18,2% ogółu) oraz dolnośląskie (18,2% ogółu).

Na mapie zaznaczono 11 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie327,3%
pomorskie218,2%
dolnośląskie218,2%
wielkopolskie218,2%
małopolskie19,1%
zachodniopomorskie19,1%
śląskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.