Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (50,3% podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (49,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,3% podmiotów).

własność prywatna krajowa pozostała119 83850,3%
własność krajowych osób fizycznych117 65849,3%
własność zagraniczna6020,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych790,0%
własność samorządowa740,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej720,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej590,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej450,0%
własność państwowych osób prawnych80,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,0%
pozostałe200,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność prywatna krajowa pozostała
własność krajowych osób fizycznych
własność zagraniczna
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność samorządowa
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność państwowych osób prawnych
własność skarbu państwa
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (67,9% największych podmiotów), własność zagraniczna (10,7% największych podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej (5,4% największych podmiotów).

własność prywatna krajowa pozostała3867,9%
własność zagraniczna610,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej35,4%
własność krajowych osób fizycznych35,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej11,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych11,8%
własność państwowych osób prawnych11,8%
własność samorządowa11,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność prywatna krajowa pozostała (84,3% sumy kapitałów własnych), własność zagraniczna (7,2% sumy kapitałów własnych) oraz własność krajowych osób fizycznych (3,6% sumy kapitałów własnych).

własność prywatna krajowa pozostała1 696 422 126,19 zł84,3%
własność zagraniczna144 735 611,40 zł7,2%
własność krajowych osób fizycznych72 564 126,74 zł3,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej51 925 105,98 zł2,6%
własność państwowych osób prawnych30 712 973,80 zł1,5%
własność samorządowa14 573 348,43 zł0,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych506 876,14 zł0,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej143 000,00 zł0,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.