Podsumowanie

Dział ten obejmuje:

  • naprawę i utrzymanie peryferyjnego sprzętu komputerowego, takiego jak: komputery stacjonarne, komputery przenośne, terminale komputerowe, układy pamięci i drukarki,
  • naprawę sprzętu telekomunikacyjnego, takiego jak: faksy, krótkofalówki oraz elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, takiego jak: radioodbiorniki i telewizory,
  • naprawę sprzętu domowego i ogrodniczego, takiego jak: kosiarki do trawy i dmuchawy,
  • naprawę obuwia i wyrobów skórzanych, mebli i wyposażenia domu, odzieży i dodatków do odzieży, artykułów sportowych, instrumentów muzycznych, artykułów hobbystycznych i innych artykułów użytku osobistego i domowego.

Dział ten nie obejmuje:

  • naprawy medycznej i diagnostycznej aparatury obrazującej, przyrządów pomiarowych i badawczych, narzędzi laboratoryjnych, sprzętu radarowego i sonarów, sklasyfikowanej w 33.13.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 28 727 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,3% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200932 911
31 marca 201032 482
30 czerwca 201032 511
30 września 201032 691
31 grudnia 201032 709
31 marca 201132 435
30 czerwca 201131 054
30 września 201130 518
31 grudnia 201130 007
31 marca 201229 467
30 czerwca 201229 285
30 września 201229 204
31 grudnia 201229 166
31 marca 201328 894
30 czerwca 201328 807
30 września 201328 977
31 grudnia 201328 808
31 marca 201428 827
30 czerwca 201428 727
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,0% ogółu), śląskie (11,9% ogółu) oraz wielkopolskie (10,8% ogółu).

mazowieckie5 18118,0%
śląskie3 41111,9%
wielkopolskie3 11510,8%
małopolskie2 2817,9%
dolnośląskie2 2217,7%
pomorskie1 7696,2%
łódzkie1 6705,8%
kujawsko-pomorskie1 4855,2%
zachodniopomorskie1 4855,2%
podkarpackie1 2164,2%
lubelskie1 1924,1%
warmińsko-mazurskie8753,0%
lubuskie7432,6%
opolskie7142,5%
świętokrzyskie6942,4%
podlaskie6752,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (93,0% podmiotów), spółki cywilne (5,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza26 70393,0%
spółki cywilne1 5455,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3911,4%
spółki jawne520,2%
spółki akcyjne140,0%
spółki komandytowe120,0%
spółdzielnie50,0%
spółki komandytowo-akcyjne40,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych28 40098,9%
własność prywatna krajowa pozostała1630,6%
własność zagraniczna1130,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej180,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych120,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej80,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,3% podmiotów) i od 10 do 49 (0,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych28 52399,3%
od 10 do 49 zatrudnionych1890,7%
od 50 do 249 zatrudnionych140,0%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (432,1 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95)290 203 621,27119 501 890,17684 335 710,636 801 708,492,35,71,058,8
Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)187 106 879,4251 655 407,02432 103 136,31-4 978 226,59-2,7-9,6-1,272,4
Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2)103 096 741,8567 846 483,15252 232 574,3211 779 935,0811,417,44,734,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 8 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to JABIL GLOBAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (162,6 mln zł), REGENERSIS (WARSAW) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (141,2 mln zł) oraz VF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (111,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
JABIL GLOBAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)84 167 000,00-5 631 300,00162 571 700,00-4 218 699,78-5,074,9-2,6100,0
REGENERSIS (WARSAW) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)32 940 614,0719 236 601,21141 213 228,358 468 745,2325,744,06,041,6
VF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI70 156 128,2248 609 882,32111 019 345,973 311 189,854,76,83,030,7
CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA AKCYJNA19 350 015,049 479 879,93102 750 660,741 353 238,067,014,31,351,0
S.B.E. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 284 155,9811 062 949,4761 352 268,891 327 604,737,312,02,239,5
SYGNITY TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 988 888,2127 864 075,4247 901 952,96-7 147 473,66-17,9-25,7-14,930,3
ANOVO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)18 526 467,305 217 309,3533 106 948,221 608 911,888,730,84,971,8
IT CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 790 352,893 662 493,6024 419 605,502 098 193,6130,957,38,646,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.