Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,0% ogółu), śląskie (11,9% ogółu) oraz wielkopolskie (10,8% ogółu).

mazowieckie5 18118,0%
śląskie3 41111,9%
wielkopolskie3 11510,8%
małopolskie2 2817,9%
dolnośląskie2 2217,7%
pomorskie1 7696,2%
łódzkie1 6705,8%
kujawsko-pomorskie1 4855,2%
zachodniopomorskie1 4855,2%
podkarpackie1 2164,2%
lubelskie1 1924,1%
warmińsko-mazurskie8753,0%
lubuskie7432,6%
opolskie7142,5%
świętokrzyskie6942,4%
podlaskie6752,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
podkarpackie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
opolskie
świętokrzyskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 województwach.

Dwa regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (62,5% ogółu) oraz wielkopolskie (12,5% ogółu).

Na mapie zaznaczono 8 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie562,5%
wielkopolskie112,5%
łódzkie112,5%
kujawsko-pomorskie112,5%
świętokrzyskie00,0%
śląskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
pomorskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
opolskie00,0%
lubuskie00,0%
lubelskie00,0%
małopolskie00,0%
dolnośląskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.