Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 8 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to JABIL GLOBAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (162,6 mln zł), REGENERSIS (WARSAW) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (141,2 mln zł) oraz VF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (111,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
JABIL GLOBAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)84 167 000,00-5 631 300,00162 571 700,00-4 218 699,78-5,074,9-2,6100,0
REGENERSIS (WARSAW) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)32 940 614,0719 236 601,21141 213 228,358 468 745,2325,744,06,041,6
VF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI70 156 128,2248 609 882,32111 019 345,973 311 189,854,76,83,030,7
CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA AKCYJNA19 350 015,049 479 879,93102 750 660,741 353 238,067,014,31,351,0
S.B.E. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 284 155,9811 062 949,4761 352 268,891 327 604,737,312,02,239,5
SYGNITY TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 988 888,2127 864 075,4247 901 952,96-7 147 473,66-17,9-25,7-14,930,3
ANOVO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)18 526 467,305 217 309,3533 106 948,221 608 911,888,730,84,971,8
IT CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 790 352,893 662 493,6024 419 605,502 098 193,6130,957,38,646,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.