Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 19 788 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200923 595
31 marca 201023 323
30 czerwca 201023 342
30 września 201023 456
31 grudnia 201023 403
31 marca 201123 177
30 czerwca 201121 930
30 września 201121 479
31 grudnia 201121 004
31 marca 201220 604
30 czerwca 201220 423
30 września 201220 348
31 grudnia 201220 290
31 marca 201320 065
30 czerwca 201319 993
30 września 201320 086
31 grudnia 201319 917
31 marca 201419 929
30 czerwca 201419 788
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,3% ogółu), śląskie (12,3% ogółu) oraz wielkopolskie (11,1% ogółu).

mazowieckie3 03615,3%
śląskie2 43812,3%
wielkopolskie2 20611,1%
małopolskie1 5878,0%
dolnośląskie1 5778,0%
pomorskie1 1816,0%
łódzkie1 1625,9%
kujawsko-pomorskie1 0595,4%
zachodniopomorskie9855,0%
lubelskie8914,5%
podkarpackie8854,5%
warmińsko-mazurskie6093,1%
lubuskie5552,8%
opolskie5442,7%
świętokrzyskie5382,7%
podlaskie5352,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (94,9% podmiotów), spółki cywilne (4,3% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (0,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza18 78194,9%
spółki cywilne8594,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1230,6%
spółki jawne170,1%
spółki akcyjne30,0%
spółki komandytowe30,0%
spółdzielnie20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (99,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych19 65699,3%
własność prywatna krajowa pozostała700,4%
własność zagraniczna460,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych19 67699,4%
od 10 do 49 zatrudnionych1080,5%
od 50 do 249 zatrudnionych40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2)103 096 741,8567 846 483,15252 232 574,3211 779 935,0811,417,44,734,2
Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29)103 096 741,8567 846 483,15252 232 574,3211 779 935,0811,417,44,734,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to REGENERSIS (WARSAW) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (141,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
REGENERSIS (WARSAW) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)32 940 614,0719 236 601,21141 213 228,358 468 745,2325,744,06,041,6
VF POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI70 156 128,2248 609 882,32111 019 345,973 311 189,854,76,83,030,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.