Dane finansowe

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podgrup branżowych (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podgrup branżowych obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podgrup. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (432,1 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95)290 203 621,27119 501 890,17684 335 710,636 801 708,492,35,71,058,8
Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)187 106 879,4251 655 407,02432 103 136,31-4 978 226,59-2,7-9,6-1,272,4
Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2)103 096 741,8567 846 483,15252 232 574,3211 779 935,0811,417,44,734,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Zbiorcze dane finansowe dla branży i podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej.

Średnie ważone wskaźniki finansowe dla podklas PKD 2007 obliczono dzieląc przez siebie sumy odpowiednich wielkości ekonomicznych dla największych podmiotów przypisanych do tych podklas. Oznacza to, że wpływ poszczególnych podmiotów na wartość tych wskaźników zależy wprost proporcjonalnie od skali ich działalności.

Podklasę PKD 2007 w branży o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (252,2 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95)290 203 621,27119 501 890,17684 335 710,636 801 708,492,35,71,058,8
Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z)103 096 741,8567 846 483,15252 232 574,3211 779 935,0811,417,44,734,2
Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)130 946 241,1025 895 269,02234 893 258,46-9 267 980,88-7,1-35,8-4,080,2
Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z)56 160 638,3225 760 138,00197 209 877,854 289 754,297,616,72,254,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.