Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 939 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20099 316
31 marca 20109 159
30 czerwca 20109 169
30 września 20109 235
31 grudnia 20109 306
31 marca 20119 258
30 czerwca 20119 124
30 września 20119 039
31 grudnia 20119 003
31 marca 20128 863
30 czerwca 20128 862
30 września 20128 856
31 grudnia 20128 876
31 marca 20138 829
30 czerwca 20138 814
30 września 20138 891
31 grudnia 20138 891
31 marca 20148 898
30 czerwca 20148 939
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (24,0% ogółu), śląskie (10,9% ogółu) oraz wielkopolskie (10,2% ogółu).

mazowieckie2 14524,0%
śląskie97310,9%
wielkopolskie90910,2%
małopolskie6947,8%
dolnośląskie6447,2%
pomorskie5886,6%
łódzkie5085,7%
zachodniopomorskie5005,6%
kujawsko-pomorskie4264,8%
podkarpackie3313,7%
lubelskie3013,4%
warmińsko-mazurskie2663,0%
lubuskie1882,1%
opolskie1701,9%
świętokrzyskie1561,7%
podlaskie1401,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (88,6% podmiotów), spółki cywilne (7,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza7 92288,6%
spółki cywilne6867,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2683,0%
spółki jawne350,4%
spółki akcyjne110,1%
spółki komandytowe90,1%
spółki komandytowo-akcyjne40,0%
spółdzielnie30,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych8 74497,8%
własność prywatna krajowa pozostała931,0%
własność zagraniczna670,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej130,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych90,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,0% podmiotów) i od 10 do 49 (0,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych8 84799,0%
od 10 do 49 zatrudnionych810,9%
od 50 do 249 zatrudnionych100,1%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (234,9 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)187 106 879,4251 655 407,02432 103 136,31-4 978 226,59-2,7-9,6-1,272,4
Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11)130 946 241,1025 895 269,02234 893 258,46-9 267 980,88-7,1-35,8-4,080,2
Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12)56 160 638,3225 760 138,00197 209 877,854 289 754,297,616,72,254,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 6 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to JABIL GLOBAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (162,6 mln zł), CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA AKCYJNA (102,8 mln zł) oraz S.B.E. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (61,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
JABIL GLOBAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)84 167 000,00-5 631 300,00162 571 700,00-4 218 699,78-5,074,9-2,6100,0
CYFROWE CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA AKCYJNA19 350 015,049 479 879,93102 750 660,741 353 238,067,014,31,351,0
S.B.E. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 284 155,9811 062 949,4761 352 268,891 327 604,737,312,02,239,5
SYGNITY TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 988 888,2127 864 075,4247 901 952,96-7 147 473,66-17,9-25,7-14,930,3
ANOVO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)18 526 467,305 217 309,3533 106 948,221 608 911,888,730,84,971,8
IT CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 790 352,893 662 493,6024 419 605,502 098 193,6130,957,38,646,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.