Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 126 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20097 416
31 marca 20107 263
30 czerwca 20107 250
30 września 20107 318
31 grudnia 20107 378
31 marca 20117 335
30 czerwca 20117 232
30 września 20117 171
31 grudnia 20117 149
31 marca 20127 020
30 czerwca 20127 015
30 września 20127 021
31 grudnia 20127 056
31 marca 20137 019
30 czerwca 20137 014
30 września 20137 079
31 grudnia 20137 090
31 marca 20147 082
30 czerwca 20147 126
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (24,7% ogółu), śląskie (10,6% ogółu) oraz wielkopolskie (10,3% ogółu).

mazowieckie1 76324,7%
śląskie75410,6%
wielkopolskie73310,3%
małopolskie5657,9%
dolnośląskie5117,2%
pomorskie4586,4%
łódzkie3915,5%
zachodniopomorskie3885,4%
kujawsko-pomorskie3284,6%
podkarpackie2513,5%
lubelskie2443,4%
warmińsko-mazurskie2062,9%
lubuskie1562,2%
opolskie1351,9%
świętokrzyskie1261,8%
podlaskie1171,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (88,9% podmiotów), spółki cywilne (7,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza6 33788,9%
spółki cywilne5467,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1972,8%
spółki jawne270,4%
spółki komandytowe70,1%
spółki akcyjne50,1%
spółki komandytowo-akcyjne40,1%
spółdzielnie20,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych7 00298,3%
własność prywatna krajowa pozostała610,9%
własność zagraniczna330,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej110,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych90,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,1% podmiotów) i od 10 do 49 (0,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7 06599,1%
od 10 do 49 zatrudnionych530,7%
od 50 do 249 zatrudnionych70,1%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11)130 946 241,1025 895 269,02234 893 258,46-9 267 980,88-7,1-35,8-4,080,2
Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)130 946 241,1025 895 269,02234 893 258,46-9 267 980,88-7,1-35,8-4,080,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 3 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to JABIL GLOBAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (162,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
JABIL GLOBAL SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)84 167 000,00-5 631 300,00162 571 700,00-4 218 699,78-5,074,9-2,6100,0
SYGNITY TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 988 888,2127 864 075,4247 901 952,96-7 147 473,66-17,9-25,7-14,930,3
IT CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 790 352,893 662 493,6024 419 605,502 098 193,6130,957,38,646,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.